Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

10 hàm excel cơ bản phải biết khi học kế toán

  1. Hàm =SUM()

Đây là hàm Excel kinh điển khi học Excel đều được làm quen ngay với nó.

Cách dùng như sau: Nếu muốn tính tổng các con số trong hai ô A1 và A2, sau đó hiển thị kết quả trong ô A3 thì hãy di chuyển đến ô A3 và gõ “=SUM”, chọn hàm SUM hiện ra trong danh sách gợi ý .

Tiếp tục, bạn nhấn chuột chọn A1 và A2.

Kết thúc, bạn nhấn Enter và kết quả tính tổng các số trong hai ô A1 và A2 sẽ hiện ra.

Hàm =SUM để tính tổng của hai hay nhiều ô.

10 hàm excel cơ bản khi học kế toán

  1. Hàm =MIN() và =MAX()

Hàm =MIN() cho phép tìm giá trị nhỏ nhất một vùng dữ liệu. Ví dụ, bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất trong phạm vi từ ô B5 cho tới ô B45 thì chỉ cần gõ =MIN(B5:B45)

Giống như hàm =MIN() thì hàm =MAX() cho về giá trị dữ liệu lớn trong phạm vi cần tìm.

 

3.Hàm =AVERAGE()

Như đúng tên gọi, hàm AVERAGE() cho về là giá trị trung bình của những số được chọn.

Giả sử bạn có bảng điểm với dữ liệu của 10 môn học nằm rải từ cột A4 cho tới cột A13. Để tính điểm trung bình 10 môn học, bạn chỉ cần gõ vào ô A14 hàm =AVERAGE(A3:A11).

Khi đó, kết quả trả về tại ô A14 sẽ là giá trị trung bình của các ô từ A4 cho tới A13.

Với các ô nằm kề nhau, có thể dùng con trỏ chuột kéo thả để đánh dấu vùng chọn hoặc nếu các ô không nằm liền kề nhau thì nhấn chọn từng ô một.

  1. Hàm =COUNT() và =COUNTA()

Bạn có một bảng tính gồm các ô chỉ có số và các ô chỉ có chữ cái và bạn muốn biết có bao nhiêu ô chỉ có chữ số, bao nhiêu ô chỉ có chứa chữ cái.

Khi đó, hàm =COUNT() cho phép bạn tính số ô có chữ số còn hàm =COUNTA() cho phép bạn tính số ô chứa có nội dung (kể cả số, chữ và biểu tượng).

  1. =LEN()

Hàm =LEN() cho phép đếm tổng số ký tự (chiều dài chuỗi ký tự) trong ô bao gồm cả chữ cái, chữ số và khoảng trắng, không đếm giấu.

  1. Hàm =CONCATENATE()

Hàm này ghép dữ liệu của 2 hay nhiều ô lại với nhau. Ví dụ bạn có một bảng dữ liệu gồm tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở và muốn ghép lại với nhau thì sử dụng hàm này.

  1. Hàm =DAYS()

Hàm này cực hữu ích để tính số ngày giữa hai mốc thời gian. Chẳng hạn ô A3 chứa dữ liệu ngày bắt đầu là 10/6/2016 trong khi ô B3 chứa dữ liệu ngày kết thúc là 12/11/2017 thì tính số ngày giữa 2 mốc thời gian này, cần di chuyển đến ô C3 và gõ công thức =DAYS(A3,B3).

  1. Hàm =NETWORKDAYS()

Cho phép tính số ngày làm việc trong một khoảng thời gian cụ thể. Cách tính của hàm =NETWORKDAYS() thì một tuần có 5 ngày làm việc.

  1. Hàm =TRIM()

TRIM() hàm dùng để cắt bỏ các khoảng trống trong một ô. Ví dụ để loại bỏ khoảng trống trong ô A3, bạn có thể gõ TRIM(A3) vào ô B3 ở bên cạnh.

10.  Xem cú pháp hàm Excel

Nếu chưa biết hết các hàm trong Excel, hoặc biết nhưng không nhớ được cú pháp các hàm trong Excel, bạn chọn menu Insert – Function, hộp thoại Paste Function xuất hiện, ở đây có thể chọn hàm muốn sử dụng cho từng mục đích sử dụng.

Xem thêm….

Tổng hợp các mẹo hay cho kế toán

Học phần mềm misa cho người mới bắt đầu

7 mẹo tìm việc kế toán cho sinh viên mới ra trường

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons