Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

5 sai lầm thường gặp khi báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là bức tranh tổng thể và đa sắc màu nhất, nó phản ánh một cách chân thực, khác quan nhất tình trạng kinh tế của doanh nghiệp sau một năm hoạt động kinh doanh.

anhminhhoa

Tuy vậy, khi báo cáo tài chính , không ít người vẫn hay gặp phải những sai lầm liên quan đến trình bày báo cáo tài chính hay các chuẩn mực trong báo cáo, dẫn đến việc cung cấp cái nhìn sai lệch hoặc không đầy đủ nhất đến doanh nghiệp. Dưới đây là những sai sót thường gặp khi làm báo tài chính mà Trung tâm đào tạo kế toán Newvision muốn cung cấp cho các bạn nhằm giúp bạn tránh được những sai sót không đáng có:

1.Về hình thức:

– Sai đơn vị tính.

– Thiếu chữ ký của kế toán trưởng, người lập biểu, thiếu thời gian lập.

– Một số báo cáo tài chính có bút toán điều chỉnh của kiểm toán, nhưng doanh nghiệp vẫn đề ngày lập là ngày kết thúc năm tài chính.

2. Về bảng cân đối kế toán

– Không áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10, trích lập không đúng quy định đối với các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi,….

3.Về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

– Thay đổi phương pháp khấu hao khi không đủ bằng chứng…

4.Về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính

5. Về Báo cáo tài chính hợp nhất

– Đây được coi là trường hợp thường có nhiều sai sót nhất khi không loại trừ đầy đủ các khoản phải thu, phải trả, đi vay, cho vay, doanh thu, giá vốn, lãi lỗ chưa thực hiện liên quan đến các giao dịch cung cấp hàng hóa, dẫn đến tổn thất cực lớn cho doanh nghiệp

Vậy trên đây là một số chia sẻ về những lưu ý khi làm báo cáo tài chính hy vong có thể giúp bạn hạn chế được những sai sót thường gặp từ đó công việc quyết toán, báo cáo,… được xuôn sẻ hơn. Chúng tôi, Kế toán Newvision luôn luôn bên cạnh hỗ trợ bạn mọi lúc, mọi nơi.

Mời tham khảo dịch vụ của chúng tôi:

» dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại hà nội

» dịch vụ làm báo cáo tài chính tại hà nội

» dịch vụ kiểm toán nội bộ tại hà nội

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons