Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision prednisolone 20 mg

8 lỗi hiển thị kinh điển mà dân kế toán cần biết

Quá trình sử dụng Excel chắc hẳn các bạn đã từng gặp những lỗi hiển thị trong các ô sell như ####, #VALUE!, #NAME! …đúng không nhỉ ? chắc chắn là như vậy rồi ! những lỗi này là là gì và tại sao lại lại có những lỗi này, cùng nhau tìm hiểu nhé.

8 lỗi excel kinh điển mà dân kế toán cần phải biết

erectile dysfunction treatment  

1. Lỗi hiển thị : #####

Thường xuất hiện khi ô tính ở cột quá hẹp, không hiện thị hết dữ liệu trong ô. Lỗi này không ảnh hưởng đến giá trị trong ô tính mà chỉ hiển thị kết quả ô cheap Klonopin online.

Giải pháp: Thay đổi chiều rộng cột có chứa ô báo lỗi viagra without a doctor prescription.

2. Lỗi sai ký tự: #NAME!

Lỗi thường gặp khi nhập sai tên hàm, công thức, không đặt chuỗi văn bản vào dấu kép đôi “” dẫn đến việc Excel không hiểu được công thức bạn vừa nhập http://levitrabcx.com.

Giải pháp: Kiểm tra lại từng ký tự trong công thức rồi sửa lại. Ví dụ: =SUN(12,13) | =SUM(A1B2) | =LEN(3hoc) hiển thị lỗi #NAME! chỉnh sửa tương ứng =SUM(12,13) | =SUM(A1:B2) | =LEN(“3hoc”)

3. Không tìm thấy dữ liệu: #N/A

Xảy ra khi không tìm thấy hoặc mất dữ liệu, gặp khi dụng các hàm tìm kiếm VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH… http://eblanpharmacy.com/4.html

Giải pháp: Kiểm tra bảng dữ liệu đối chiếu trong các hàm tìm kiếm và sắp xếp, so sánh trong bảng theo giá trị từ nhỏ đến lớn. Đảm bảo dữ liệu tìm kiếm và đối chiếu phải cùng một kiểu định dạng dữ liệu đồng thời giá trị của dữ liệu tìm kiếm không được nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất của dữ liệu đối chiếu viagra over counter.

4. Sai giá trị: #VALUE!

Lỗi phổ biến khi nhập giá trị không cùng kiểu dữ liệu, thừa giá trị (hàm yêu cầu đối số là giá trị nhưng chọn mảng nhiều hơn 1 giá trị)…

Giải pháp: Kiểm tra lại cú pháp để sử dụng đúng từng giá trị tương ứng với đối số của hàm cheap Prandin online

5. Không thể tham chiếu: #REF!

sildenafil 100mg price Khi công thức Excel có chứa dữ liệu tham chiếu hoặc không thể tìm thấy. Lý do thường là sai liên kết hoặc tham chiếu đến số hàng, cột vượt quá dữ liệu tham chiếu.

Giải pháp: Kiểm tra phần dữ liệu tham chiếu, công thức và cập nhật lại http://eblanpharmacy.com/322.html.

6. Lỗi số: #NUM!

Khi tính toán số trong Excel, khi gặp kết quả quá lớn nằm ngoài khả năng tính toán hoặc giá trị số không phù hợp để sử dụng trong hàm thì Excel sẽ hiện giá trị #NUM! generic Valium online

Giải pháp: sử dụng những tính toán với số quá lớn và chú ý điều kiện sử dụng số (số nguyên, số âm hay dương…)

7. Lỗi dữ liệu rỗng: #NULL!

Trường hợp không đúng vùng dữ liệu, Excel không hiểu chính xác vùng chọn thì kết quả sẽ hiện #NULL! viagra pills for sale

Giải pháp: kiểm tra dữ liệu trong hàm và cập nhật lại. Ví dụ =SUM(A1 B2) sửa thành =SUM(A1,B2) hoặc =SUM(A1:B2)

8. Lỗi chia 0: #DIV/0!

cheap Levitra online Lỗi này rất dễ nhận ra, đó là khi bạn thực hiện phép chia cho 0 hoặc không nhập số chia.

Giải pháp: đổi số chia khác 0. Ví dụ: =MOD(3,0) phải thay bằng =MOD(3,x) với x là số khác 0

Trên đây là 8 lỗi hiển thị cơ bản của excel để hiểu chi tiết hơn mời bạn tham gia khóa học kế toán trên excel thực hành thực tế tại hà nội http://modafinilforsale.com/

buy Tadacip online  

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons