Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision http://eblanpharmacy.com/156.html

kế toán thuế, báo cáo kế toán thuế.

buy modafinil Doanh nghiệp, lớn công ty lớn chắc chắn sẽ biết tầm quan trọng của kế toán thuế. Rất nhiều doanh nghiệp mặc dù có kế toán rồi nhưng vẫn phải đi thuê kế toán thuế ngoài để làm báo cáo thuế và báo cáo tài chính cho mình. Vì thế, kế toán thuế là gì, tại sao kế toán thuế lại quan trọng như vậy, kế toán NEWVISION sẽ giải đáp thắc mắc giúp các bạn

http://sildenafildok.com  

levitra generic kế toán thuế, báo cáo thuế

Modafinil for sale  

Kế toán thuế là gì

http://viagraoblue.com Kế toán thuế là người phụ trách các vấn đề báo cáo thuế trong doanh nghiệp. Người làm kế toán thuế là liên quan đến luật pháp trách nhiệm nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước. Nà nước quản lý kinh tế thông qua kế toán thuế. Với doanh nghiệp thì cũng chỉ có thể ổn định làm ăn khi mà kế toán thuế khai báo đầy đủ với nhà nước. Như vậy, việc kế toán thuế ra đời là điều tất nhiên, người kế toán thuế sẽ cân bằng giữa nhà nước và doanh nghiệp để cả 2 cùng phát triển.

Kế toán thuế làm những công việc gì ?

 • Lập hồ sơ khi có phát sinh
 • Chấp hành nguyên tắc bảo mật
 • Luôn theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn
 • Luôn cập nhập giấy báo công nợ từ các cơ sở con
 • Là người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi phát sinh
 • Đối chiều kiểm tra kế khai khi xuất khẩu
 • Luôn cập nhập tình hình giao nhận hóa đơn các cơ sở con
 • Hàng tháng, hàng quí, hàng năm phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Đối chiếu, kiểm tra hóa đơn GTGT đầu ra đâu vào
 • Báo cáo tình hình dùng hóa đơn lên cục thuế
 • Lập kế hoạch thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách
 • Báo cáo thuế tổng hợp theo định kì hoặc đột xuất
 • Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách
 • Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp GTGT đầu ra của toàn công ty
 • Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp GTGT đầu vào của toán công ty
 • Kiểm tra kĩ hóa đơn đầu vào, đánh số thứ tự để dễ kiểm tra, phát hiện hóa đơn không hợp lệ và báo cáo đế cơ sở có liên quan
 • Phối hợp với kế toán tổng hợp để đối chiếu báo cáo cơ sở với báo cáo thuế
 • Lập hồ sơ ưu tiên với dự án mới
 • Nhận định đánh giá khi có số liệu chênh lệch
 • Nhận trách nhiệm khi có lỗi
 • Trực thuộc với phòng kế toán – Tài chính
 • ……
0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons