Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Báo cáo thuế hàng quý

Báo cáo thuế hàng quý

Hàng quý, kế toán phải nộp những báo cáo gì? Đây là câu hỏi của rất nhiều các bạn kế

toán mới đi làm. Sau đây, công ty luật Newvision law xin tổng hợp cách làm báo cáo thuế,

những chứng từ phải nộp cho cơ quan thuế.

 Hồ sơ kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ.

– Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

– Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT.

– Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT.

– Bản giải trình kê khai bổ sung điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

 Hồ sơ kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Hồ sơ kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng.

– Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03/GTGT.

Hồ sơ kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

– Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 04/GTGT.

Hồ sơ kê khai thuế TNCN.

– Tờ khai thuế TNCN khấu trừ mẫu số 02/KK-TNCN

– Tờ khai thuế TNCN mẫu số 03/KK-TNCN (Dành cho khấu trừ thuế đối với thu nhập

từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền thương mại, trúng thưởng).

Chú ý: cá nhân không phát sinh thu nhập thuế TNCN thì không phải kê khai thuế

Hồ sơ kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý.

– Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý mẫu số 01A/TNDN (Đối với doanh nghiệp

thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách, hóa đơn và xác định chi phí thực phát sinh của kỳ

– Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý mẫu số 01B/TNDN (Đối với doanh nghiệp

không kê khai được chi phí thực phát sinh trong kỳ tính thuế).

Chú ý: Doanh nghiệp mới thành lập hoặc năm trước bị lỗ thì kê khai thuế TNDN tạm

tính theo quý mẫu số 01A/TNDN.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

– Báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý mẫu số BC26-AC

5. Thời hạn nộp các báo thuế theo quý.

Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons