Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

file-quan-ly-kho-excel

File Excel quản lý kho

Các tính năng file Excel quản lý kho 1. Hệ thống danh mục: − Danh mục hàng hóa, vật tư, thành phẩm − Quản lý đơn vị tính − Loại...
mau06gtgt

Mẫu số 06/GTGT

Mẫu đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng số 06/GTGT Download mẫu số 06/GTGT đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: TẠI ĐÂY...
file-luong-doanh-nghiep

File lương doanh nghiệp

Một số tính năng của file lương doanh nghiệp: - In phiếu lương thuận tiện - Có bảng chấm công - làm thêm giờ - bảng tính thuế TNCN lũy...
0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons