Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Bộ luật lao động sửa đổi trong năm 2017 sẽ không được thông qua

Ngày 04/5/2017 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 379/2017/UBTVQH14 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, tại Nghị quyết có một số nội dung đáng chú ý như sau:

nghi-quyet-379-2017-ubtvqh14

                                                 Một phần Nghị quyết số 379/2017/UBTVQH14

1. Đưa ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 đối với các bộ luật sau:

− Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động;

− Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện.

2. Lùi thời gian trình Quốc hội cho ý kiến từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4 các dự án như sau:

− Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

− Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

3.  Tại Nghị quyết số 379/2017/UBTVQH14 điều chỉnh bổ sung thêm vào nội dung kỳ họp thứ 3 các dự thảo, dự án sau đây:

− Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự 

Nghị quyết của Quốc hội về Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons