Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán viên mới nhất năm 2017

Căn cứ vào các quy định tại Luật Kế toán số 88/2015/QH13Luật kiểm toán độc lập thì cá nhân hay đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên  thông qua kỳ thi tuyển do Bộ Tài chính tổ chức hàng năm. Theo đó, Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2012 quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán:

A. Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán gồm có 4 chuyên đề sau:

 1/ Pháp luật về kinh tế và luật Doanh nghiệp
2/ Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
3/ Thuế và quản lý thuế nâng cao
4/ Kế toán tài chính và kế toán quản trị nâng cao

B. Tài liệu ôn thi chứng chỉ kiểm toán viên:

► Đối với người dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên gồm 7 chuyên đề:

1/Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp

2/Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

3/Thuế và quản lý thuế nâng cao

4/Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

5/Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao

6/Phân tích hoạt động tài chính nâng cao

7/Ngoại ngữ (trình độ C của 01 trong 05 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức)

► Đối với người đã có Chứng chỉ hành nghề kế toán rồi mà dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên gồm 3 chuyên đề sau:

1/Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao

2/Phân tích hoạt động tài chính nâng cao

3/Ngoại ngữ (trình độ C của 01 trong 05 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức)

>>Có thể bạn quan tâm: Khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại Hà Nội

Download toàn bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán viên mới nhất năm 2017 theo quy định của Bộ tài chính: 

dl

——————————————————————————

Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào Tạo Kế Toán NEWVISION

Adress: Số 9 Ngách 6A – Ngõ 6 – Phạm văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội .

Hotline tư vấn: 1900.6110

Email: hanoi@newvisionlaw.com.vn.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons