Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Các khoản chi phí bị khống chế

  • Kể từ ngày 02/08/2014 theo thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 và công văn số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 của Bộ tài chính quy định về các khoản chi phí bị khống chế.
  • tax-avoidanceCụ thể, mức khống chế 15% áp dụng đối với các khoản chi phí gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại hoa hồng mô giới, chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chi cho, biếu, tặng hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.
  • Kể từ ngày 01/01/2015 theo luật số 71/2014/QH1 – luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế quy định những khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng mô giới và hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ không bị khống chế 15% nữa.
  • Các khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng nêu trên không bao gồm:

+ Khoản hoa hồng bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng hoá, dịch vụ đúng giá.

+ Khoản hoa hồng trả cho nhà phân phối các doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Các tổ chức nhận được khoản hoa hồng thì phải kê khai tính vào thu nhập chịu thuế còn đối với cá nhân nhận được hoa hồng thì phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả thu nhập.

+ Các khoản chi phát sinh trong nước hoặc nước ngoài:

Chi nghiên cứu thị trường như thăm dò, khảo sát, phỏng vấn, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin.

Chi phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường.

Chi thuê tư vấn thực hiện công việc nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường.

Chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức triển lãm, hội chợ thương mại như chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chi phí thuê không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chi phí vật liệu, công cụ hỗ trợ trưng bày, chi phí vận chuyển sản phẩm trưng bày, giới thiệu.

Chú ý: đối với chi phí chiết khấu thanh toán cho khách hàng không bị khống chế.

  • Một số khoản chi không được trừ:

+ Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trừ ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn, ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô.

 Doanh nghiệp có chuyển nhượng, thanh lý xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống thì giá trị còn lại được xác định bằng nguyên giá thực mua TSCĐ trừ (-) khấu hao luỹ kế của TSCĐ đã tính vào chi phí đến thời điểm chuyển nhượng thanh lý xe.

+ Chi tiền trang phục cho nhân viên (theo khoản 2.7 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC):

Chi trang phục cho nhân viên bằng vật liệu không có hoá đơn chứng từ.

Chi trang phục cho nhân viên bằng tiền trên 5 triệu đồng/người/năm thì phần vượt trên 5 triệu thì không được tính vào chi phí được trừ.

+ Chi tiền vượt mức 1 triệu đồng/tháng/người cho trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an ninh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ (theo khoản 2.6 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC).

+ Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và hàng hoá vượt mức tiêu hao hợp lý (theo khoản 2.3 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC).

+ Chi phí đi lại:

Chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động nếu có đầy đủ chứng từ, hoá đơn hợp pháp thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác thì cần có chứng từ làm căn cứ:

Vé máy bay điện tử.

Thẻ lên máy bay.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Nếu không thu hồi lại được thẻ máy bay thì chứng từ làm căn cứ là giấy điều động đi công tác.

+ Chi phí tiền lương, tiền công, tiền thưởng không được trừ.

Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức hưởng trong hợp đồng lao động.

Trong hợp đồng lao động có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động khoản chi này có tính chất tiền lương, tiền công và không trái với quy định pháp luật và có đầy đủ chứng từ, hoá đơn thì sẽ được tính vào chi phí được trừ.

Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH một thành viên, thù lao cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Chi tiền phạt về vi phạm hành chính, gồm;

Vi phạm luật giao thông.

Vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh.

Vi phạm chế độ kế toán thống kê.

Vi phạm pháp luật về thuế gồm cả tiền chậm nộp thuế và vi phạm hành chính.

+ Thuế GTGT được khấu trừ và hoàn lại:

Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ và hoàn lại.

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons