Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Các mức xử phạt khi làm mất hóa đơn GTGT

xử-lý-hóa-đơn-viết-sai http://eblanpharmacy.com/

Valium Để hiểu rõ hơn về các quy định mức phạt khi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn, công ty chúng tôi xin mô tả rõ các mức phạt để giảm thiểu rủi ro nhất khi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT:

1. Mất hóa đơn GTGT khi chưa làm thông báo phát hành.

buy Effexor online – Không xử phạt: Nếu khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày mất, cháy, hỏng.

http://modafinilforsale.com/ – Phạt cảnh cáo: Nếu khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10 kể từ

ngày mất và có tình tiết giảm nhẹ. Nếu không được giảm nhẹ mức phạt là mức tối thiểu của khung hình phạt Xanax.

– Phạt từ 6 – 18 triệu: Nếu khai báo với cơ quan thuế sau 10 ngày Modafinil.

2. Mất hóa đơn đi mua của cơ quan thuế.

cheap Valium online – Không xử phạt: Nếu làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với thuế trong

sildenafil citrate 100mg vòng 5 ngày.

http://eblanpharmacy.com/76.html – Phạt cảnh cáo: Nếu làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 và có tình tiết giảm nhẹ. Nếu không được giảm nhẹ mức phạt là mức tối thiểu của khung hình phạt.

– Phạt từ 6 – 8 triệu Nếu mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế sau 10 ngày generic Klonopin online.

3. Cách xử lý khi mất hóa đơn đầu ra.

– Phạt cảnh cáo: Nếu làm mất các liên hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ viagra 100.

– Phạt từ 10 – 20 triệu: Nếu làm mất liên 2 (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được dù hóa đơn đó đã lập hay chưa. Hoặc không lập hóa đơn khi bán hàng hóa có giá trị thanh toán trên 200.000 đồng trở lên.

superdrug viagra – Phạt từ 20 – 50 triệu: Nếu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

purchase Lyrica Chú ý: Từ ngày 1/8/2016 theo nghị định 49 sửa đổi, bổ sung: khi bị mất hóa đơn bị phạt 4-8 triệu trong một số hành vi:

Effexor – Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định pháp luật.

canadian pharmacies online – Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc đã lập hóa đơn nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ trừ trương hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự kiện bất khả kháng khác thì không bị phạt.

http://eblanpharmacy.com/114.html – Mất cháy, hỏng, hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc đã lập, người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai và nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

hypertension treatment – Mất, cháy, hỏng hóa đơn từ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật kế toán.

– Người bán tìm lại hóa đơn đã mất khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền levitra.

4. Hóa đơn đầu vào.

Phạt từ 2 – 4 triệu: Nếu làm mất hóa đơn liên 2 www.northwestpharmacy.com.

ed pills that work Chú ý: Từ ngày 1/8/2016 theo nghị định 49 sửa đổi, bổ sung: khi bị mất hóa đơn bị phạt 4-8 triệu trong một số hành vi:

– Mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất khả kháng thì không bị xử phạt tiền sildenafil20citrate.com.

provigil coupon – Mất cháy, hỏng, hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc đã lập, người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai và nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

Tadacip for sale – Người mua tìm lại hóa đơn đã mất khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

5. Mất hóa đơn liên 2 liên quan đến bên thứ 3.

purchase Prandin Bên thứ 3 là bên vận chuyển hàng hóa hoặc bên chuyển hàng hóa kèm theo hóa đơn, căn cứ vào bên thứ 3 do bên nào thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt.

Xem thêm : http://viagraoblue.com

Học kế toán tổng hợp thực hành thực tế

Khóa học Kế Toán trên Excel thực hành thực tế tại Hà Nội

Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons