Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Các thủ tục ban đầu về thuế đối với doanh nghiệp mới kinh doanh

Câu hỏi: Doanh nghiệp khi mới ra kinh doanh thì cần phải thực hiện những thủ tục hành chính nào với cơ quan thuế?

 Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

                                                                          Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Nhằm giải đáp câu hỏi trên, theo Tổng cục thuế thì kế toán Newvision xin chia sẻ những thủ tục ban đầu về thuế như sau:

Cơ quan thuế đã tiến hành kết nối dữ liệu liên thông với sở kế hoạch và đầu tư nên sau khi doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp đó cũng đã hoàn tất thủ tục đăng ký thuế, mã số doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp thì đó cũng là mã số thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh với sở kế hoạch và đầu tư thì không cần phải thực hiện thủ tục với cơ quan thuế để cấp mã số thuế.

Đối với một số ít trường hợp các doanh nghiệp không thành lập theo Luật doanh nghiệp, tức là thực hiện đăng ký doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước khác ngoài sở kế hoạch và đầu tư thì thực hiện thủ tục đăng ký thuếđể được cấp mã số thuế

Lưu ý: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh , đăng ký thuế thì doanh nghiệp cần kê khai và nộp lệ phí môn bài cho cơ quan thuế. Đồng thời doanh nghiệp cần phải gửi thông báo áp dụng phương pháp tính thuế  giá trị gia tăng với cơ quan thuế theo mẫu 06/GTGT nếu doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ, còn nếu doanh nghiệp không gửi mẫu 06/GTGT thì mặc nhiên doanh nghiệp sẽ áp dụng phương pháp trực tiếp.

Mẫu 06/GTGT:

− Đối với phương pháp khấu trừ thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

− Đối với phương pháp trực tiếp thì doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn bán hàng.

− Để có thể sử dung được hóa đơn khi bán hàng , cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì doanh nghiệp lưu ý cần phải làm thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn và trước khi phát hành hóa đơn cho khách hàng thì doanh nghiệp cần phải lập thủ tục thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế.

− Nếu doanh nghiệp xuất hóa đơn cho khách hàng khi mà chưa thực hiện thủ tục  thông báo phát hành hóa đơn thì sẽ bị phạt hành chính nếu cơ quan thuế và cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra và phát hiện được.

Đối với doanh nghiệp thuê, mướn lao động thì doanh nghiệp phải có nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi chi chả thu nhập cho người lao động. Nếu người lao động chưa có mã số thuế thì doanh nghiệp  cần thực hiện đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons