Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách kê khai cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập

 

Khi xuất hàng hóa cho các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, độc lập thì có phải lập hóa đơn không hay lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ không? Công ty chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể cách xử lý và kê khai thuế cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc, độc lập.

cach-ke-khai-cho-chi-nhanh-hach-toan

1. Kê khai thuế môn bài.

– Chi nhánh hạch toán độc lập: Kê khai tại chi nhánh đó.

– Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

+ Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc là chi nhánh, cửa hàng ở cùng tỉnh với trụ sở chính thì nộp tờ khai thuế môn bài.

+ Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc là chi nhánh, cửa hàng khác tỉnh với trụ sở chính thì nộp tiền tờ khai và tiền thuế môn bài tại chi nhánh đó.

2. Xuất hóa đơn cho chi nhánh.

– Chi nhánh hạch toán độc lập: Xuất hóa đơn như bán hàng bình thường.

– Chi nhánh hạch toán độc lập:

+ Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc là chi nhánh, cửa hàng ở khác tỉnh khi điều chuyển hàng hóa cho những chi nhánh này để bán thì doanh nghiệp có 2 cách lựa chọn sử dụng hóa đơn, chứng từ:

Cách 1: Lập hóa đơn GTGT.

Cách 2: Lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ nhưng khi bán hàng thì những chi nhánh này phải lập hóa đơn và bảng kê hàng hóa bán ra để gửi về trụ sở chính.

– Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng hóa xuất bán và kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào những hóa đơn GTGT mà trụ sở chính giao hàng xuất cho.

– Những chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh nông, lâm, thủy sản có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển xuất bán về trụ sở chính thì sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.

– Hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất không phải xuất hóa đơn và không phải tính, nộp thuế GTGT.

– Những chi nhánh hạch toán phụ thuộc có thể xin cấp mã số thuế riêng và đặt in hóa đơn.

3. Kê khai thuế GTGT.

– Chi nhánh hạch toán độc lập: Kê khai tại chi nhánh.

– Chi nhánh hạch toán độc lập:

+ Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh (TP) với trụ sở chính thì kê khai tại trụ sở chính. Nếu chi nhánh này có con dấu, tài khoản TGNH và trực tiếp bán hàng hóa kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế và sử dụng hóa đơn riêng. Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, massage, karaoke thì cục trưởng cục thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế.

+ Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở khác tỉnh (TP) với trụ sở chính thì kê khai thuế GTGT tại tỉnh chi nhánh. Nếu chi nhánh này không trực tiếp bán hàng hóa thì kê khai thuế tại trụ sở chính. Doanh nghiệp có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương khác tỉnh với trụ sở chính, có thành lập đơn vị trực thuộc thì phải thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ với cơ quan thuế địa phương.

– Chú ý đối với doanh nghiệp sản xuất

Những cơ sở khác tỉnh với trụ sở chính và không trực tiếp bán hàng hóa, không phát sinh doanh thu:

+ Nếu cơ sở sản xuất có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương đó, khi điều chỉnh bán thành phẩm (kể cả xuất cho trụ sở chính) thì phải lập hóa đơn GTGT làm căn cứ để kê khai, nộp thuế tại đó.

+ Nếu cơ sở sản xuất không thực hiện hạch toán kế toán thì kê khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

2% đối với hàng hóa chịu thuế GTGT 10%.

1% đối với hàng hóa chịu thuế GTGT 5%.

Nếu số thuế GTGT phải nộp tại địa phương mà lớn hơn số thuế GTGT phải nộp ở trụ sở chính thì doanh nghiệp tự phân bổ số thuế phải nộp tại địa phương.

4. Kê khai thuế TNDN.

– Chi nhánh hạch toán độc lập: Kê khai thuế TNDN tại chi nhánh đó.

– Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Kê khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính. (Chi nhánh không phải kê khai thuế TNDN chỉ phải kê khai thuế môn bài, GTGT, TNCN tại cơ quan thuế chi nhánh đó).

– Đối với doanh nghiệp sản xuất: Những cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính thì hồ sư khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính.

Mua hàng bán thẳng không qua kho

Quyết toán thuế TNCN có 2 nguồn thu nhập

Thủ tục và cách hạch toán thanh lý TSCĐ

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons