Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách kê khai hoá đơn không chịu thuế, thuế suất 0%

Cach ke khai hoa đon khong chiu thue

Hoá đơn không chịu thuế hay thuế suất 0% có phải kê khai và kê khai như thế nào?

Công ty chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể qua bài viết dưới đây.

1. Hoá đơn không chịu thuế, thuế suất 0% có được khấu trừ đầu vào.

– Hoá đơn không chịu thuế GTGT: Không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

– Hoá đơn chịu thuế suất 0% thuế GTGT: Được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

– Hoá đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT: Được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

2. Cách kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK.

 Bên mua kê khai thuế GTGT đầu vào:

– Hoá đơn không chịu thuế GTGT:

+ Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế vì không được khấu trừ.

+ Không phải kê khai trên bảng kê mua vào PL01-2/GTGT. Chỉ cần nhập số tiền hàng hoá, dịch vụ vào chỉ tiêu (23) trên tờ khai.

– Hoá đơn chịu thuế suất 0%:

+ Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 0% vì được khấu trừ.

+ Kê khai vào dòng số 1 trên bảng kê mua vào PL01-2/GTGT “Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế”.

– Hoá đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

+ Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không tính thuế vì được khấu trừ.

+ Kê khai vào dòng số 1 trên bảng kê mua vào PL01-2/GTGT “Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế”.

 Bên bán kê khai thuế GTGT đầu ra.

– Hoá đơn không chịu thuế GTGT.

Kê khai vào dòng số 1 trên bảng kê bán ra PL01-1/GTGT “Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT”.

– Hoá đơn chịu thuế suất 0%:

Kê khai vào dòng số 2 trên bảng kê bán ra PL01-1/GTGT “Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%”.

– Hoá đơn không phải kê khai và tính nộp thuế GTGT. Không phải kê khai trên bảng kê bán ra.

3. Cách viết hoá đơn.

– Hoá đơn không chịu thuế GTGT:

Trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất và số thuế

GTGT không ghi và gạch chéo.

– Hoá đơn chịu thuế GTGT 0%:

Trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng bán ra là thanh giá toán, dòng thuế suất viết là 0%, dòng số thuế GTGT là 0.

– Hoá đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và số tiền thuế GTGT không ghi và gạch chéo.

Tiền lãi vay có phải nộp thuế TNCN và có chịu thuế GTGT

Xử lý hoá đơn sử dụng trước khi thông báo phát hành

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

——————————————————————————

Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào Tạo Kế Toán NEWVISION

Adress: Số 9 Ngách 6A – Ngõ 6 – Phạm văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội .

Hotline tư vấn: 1900.6110

Email: hanoi@newvisionlaw.com.vn.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons