Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách làm báo cáo thuế theo tháng

Báo cáo thuế hàng tháng bao gồm những giấy tờ, thủ tục  và cách làm báo cáo thuế hàng tháng như thế nào? Đây là những câu hỏi của rất nhiều kế toán mới vào nghề còn ít hoặc chưa thực hiện việc làm báo cáo thuế .

Hôm nay chúng tôi chia sẻ với bạn hiểu rõ những công việc, giấy tờ, thủ tục cần thiết hướng dẫn làm báo cáo thuế tháng.

Ở tháng 1, kế toán viên cần hoàn thành những việc sau: báo cáo thuế tháng 12, tình hình sử dụng hóa đơn Quý 4 năm trước, nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách làm báo cáo thuế

I. BÁO CÁO THUẾ THÁNG 01

1. Khai thuế kỳ thuế tháng 12 bao gồm:

– Khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)
– Kê khai thuế thu nhập cá nhân thường xuyên (TNCN)
– Kê thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
– Kê thuế tài nguyên (nếu có)
– Hồ sơ khai thuế bao gồm:

Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) gồm có:

Thuế Tiêu thụ đặc biệt (Nếu có) gồm:

Thuế tài nguyên

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

2. Cách làm báo cáo tình hình hóa đơn Quý 4 năm trước

3. Kê khai và nộp thuế  thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính quí IV năm trước ( chỉ nộp tiền thuế)

-Các loại thuế cần kê khai bao gồm :

+ Thuế môn bài, tuy nhiên nếu doanh nghiệp hoặc công ty mà vốn đăng ký kinh doanh so với năm trước không đổi thì không cần nộp.

+ Thuế nhà, đất đối với tổ chức doanh nghiệp (nếu có)

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức doanh nghiệp (nếu có)

Hồ sơ kê khai thuế gồm:

– Tờ kê khai thuế môn bài mẫu số 01/MBAI.
– Tờ kê khai thuế nhà, đất mẫu số 01/NĐAT
– Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức doanh nhiệp theo mẫu số 01/SDNN (nếu có)

Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày thứ 30 tháng 01

II. BÁO CÁO THUẾ THÁNG 2 :

Kê khai thuế kỳ thuế tháng 1.Những loại thuế cần kê khai gồm:

– Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
– Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
– Thuế tài nguyên (nếu có)
– Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thường xuyên

+ Hồ sơ kê khai thuế: bao gồm những chứng từ, tờ khai và thực hiện giống như hồ sơ kê khai thuế kỳ thuế tháng 12 năm trước đó.

Thời hạn kê khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là vào ngày thứ 20 tháng 02.

Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn hàng năm dùng mẫu BC-29/HĐ được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Hạn nộp báo cáo: Chậm nhất trước ngày 25 tháng 02.

III. CÁCH LÀM BÁO CÁO THUẾ THÁNG 3 :

 

Kê khai thuế kỳ thuế tháng 02 có hồ sơ giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 01.
Hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 tháng 03.

– Thuế giá trị gia tăng(GTGT) năm tính trực tiếp trên giá trị gia tăng ( đối với DN kinh doanh vàng, bạc, đá quí, ngoại tệ).
– Số tiền Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
– Thuế  thu nhập cá nhân (TNCN) thường xuyên.
– Thuế Tài nguyên. (nếu có)

– Báo cáo sử dụng hóa đơn ( Mẫu BC26-AC)

Quyết toán thuế năm trước, gồm:

Hồ sơ:

– Thuế GTGT năm tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT sử dụng tờ khai quyết toán thuế GTGT theo mẫu số 04/GTGT.
– Thuế TNDN sử dụng tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN

– Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

– Thuế tài nguyên sử dụng khai quyết toán thuế theo mẫu số 03/TAIN.

Hạn hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế và nộp thuế năm: Chậm nhất ngày thứ 90, kể từ 31/12
Nếu trường hợp DN tính phân bổ lại số thuế GTGT được khấu trừ năm trước theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng DT hàng hóa, dịch vụ bán ra của năm phải lập Bảng kê khai chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm, theo mẫu số 01-4B/GTGT kèm theo hồ sơ GTGT kỳ thuế tháng 3 năm nay. Thời hạn nộp chậm nhất cho cơ quan thuế là ngày thứ 20 tháng 4 năm nay.

IV. CÁCH LÀM BÁO CÁO THUẾ CÁC THÁNG CÒN LẠI TRONG NĂM

– Kỳ khai thuế tháng phát sinh những chứng từ, hóa đơn, báo cáo, hồ sơ cũng tương tự như các tháng trên.
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý này. Khai và nộp trước ngày 20 quý sau.
– Tiền thuế TNDN

Lưu ý: Trong mục 4, điều 13, Luật kế toán 2003 quy định:
“Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán của năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày được phép cộng vào kỳ kế toán của năm tiếp hoặc cộng vào kỳ kế toán của năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán của năm sau phải ngắn hơn 15 tháng”.

Điều cần chú ý : Bạn nên xem thêm Thông tư 151/2014/TT-BTC và Thông tư 119/2014/TT-BTC  để xem công ty bạn phù hợp với kê khai theo tháng hay theo quý, hướng dẫn làm báo cáo thuế .

Kê khai GTGT tháng áp dụng với người nộp thuế GTGT có tổng thu nhập bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước đó từ 50 tỷ đồng trở lên .

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons