Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách nhận biết hóa đơn GTGT hợp pháp, hợp lý, hợp lệ

Thuế GTGT, hợp lệ

Hóa đơn GTGT như thế nào là hợp pháp, hợp lý, hợp lệ? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán mới đi làm. Công ty luật Newvision law xin hướng dẫn cách nhận biết hóa đơn GTGT hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

1. Hóa đơn hợp pháp.

Hóa đơn hợp pháp là:

– Hóa đơn do Bộ tài chính phát hành và được cơ quan thuế cung cấp.

– Hóa đơn do các cơ sở kinh doanh tự in theo mẫu quy định và đã được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng.

– Hóa đơn đã được doanh nghiệp làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn. Hóa đơn không hợp pháp là hóa đơn giả, hóa đơn tự tạo của doanh nghiệp mà chưa thông báo phát hành…

– Doanh nghiệp đang trong thời gian tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh thì không được sử dụng hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ. Hóa đơn giao dịch với doanh nghiệp này đều là hóa đơn bất hợp pháp.

– Doanh nghiệp đang bỏ trốn, cơ quan thuế đang theo dõ. Hóa đơn giao dịch với doanh nghiệp này đều là hóa đơn bất hợp pháp.

2. Hóa đơn hợp lý.

Hóa đơn hợp lý là:

– Hóa đơn phải đúng và phù hợp với nội dung kinh doanh và liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên phạm vi giấy phép đăng ký kinh doanh và có thể giải trình, diễn giải được.

3. Hóa đơn hợp lệ.

Hóa đơn hợp lệ là:

– Hóa đơn phù hợp với các thông lệ, đảm bảo đầy đủ nội dung các chỉ tiêu và các yêu cầu ghi trên hóa đơn như:

+ Ghi rõ ngày tháng năm lập hóa đơn, học tên người mua, MST, địa chỉ công ty mua bán, hình thức thanh toán, số tài khoản.

+ Ghi rõ số thứ tự, tên hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, thuế GTGT, tổng số tiền thanh toán, số tiền viết bằng chữ. Phải có chữ ký của người mua, người bán, chữ ký của Giám đốc hoặc phải có giấy ủy quyền và đóng dấu treo vào bên góc trái hóa đơn nếu không có chữ ký của Giám đốc, người được ủy quyền ký.

– Hóa đơn hợp lệ là căn cứ để xác định chi phí được trừ hay không được trừ khi tính thuế TNDN.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons