Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách nhận biết mức % hưởng bảo hiểm y tế khi nhìn vào thẻ BHYT

Chắc hẳn còn rất nhiều người tham gia Bảo hiểm y tế nhưng không biết được mức % mà mình được hưởng từ BHYT là bao nhiêu. Để mọi người có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này thì Trung tâm đào tạo kế toán Newvision xin chia sẻ một cách chi tiết và cụ thể nhất nội dung như sau:

Trên thẻ BHYT nhìn vào ô thứ 2 – ký tự thứ 3 từ trái sang thì chúng ta đã có thể biết được mức % mà mình được hưởng từ BHYT là bao nhiêu (Căn cứ theo Quyết định 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 về mã số ghi trên Thẻ BHYT do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành). Cụ thể dưới đây:

click anhminhhoa

– Ký hiệu bằng số (1): Sẽ được quỹ BHYT thanh toán với mức là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số loại thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo đúng quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện để thanh toán dịch vụ kỹ thuật; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu , khẩn cấp hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến, bao gồm các đối tượng được hưởng có ký hiệu là: CC, TE.

see more  

– Ký hiệu bằng số (2): Được quỹ BHYT thanh toán với mức là 100% chi phí khám, chưa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số loại thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo đúng quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); chi phí dùng để vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS.

– Ký hiệu bằng số (3): Được quỹ BHYT thanh toán với mức là 95% chi phí khám, chưa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số loại thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo như quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí khám, chưa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám, chưa bệnh thấp hơn 15% so với tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: HT, TC, CN.

– Ký hiệu bằng số (4): Được quỹ BHYT thanh toán ở mức 80% chi phí khám, chưa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí khám, chưa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám, chưa bệnh thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu như sau: DN, HX, CH, NN, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD, TK, HC, XK, TB.

– Ký hiệu bằng số (5): Sẽ được quỹ BHYT thanh toán ở mức 100% chi phí khám, chưa bệnh, kể cả chi phí khám, chưa bệnh ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là QN, CA, CY.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons