Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách phân biệt hủy và xóa bỏ hóa đơn trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

cách hủy hóa đơn trên báo cáo

Khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, có rất nhiều bạn còn vướng mắc giữa hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy. Công ty chúng tôi xi hướng dẫn cụ thể các bạn phân biệt giữa hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy :

1. Phân biệt hóa đơn xóa bỏ.

– Nếu phát hiện hóa đơn lập sai mà chưa giao cho người mua thì gạch chéo và lưu trữ hóa đơn đó lại.

– Nếu phát hiện hóa đơn lập sai và đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai thì làm biên bản thu hồi các liên hóa đơn viết sai, gạch chéo các liên và thu hồi số hóa đơn đó.

– Người mua là đối tượng cá nhân không có hóa đơn thì khi trả lại hàng hóa hai bên phải ghi rõ lý do trả lại hàng và bên bán phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập.

Kết luận: Tất cả những hóa đơn viết sai dù đã xé khỏi cuống hay chưa, dù đã giao cho khách chưa mà phải gạch chéo, thu hồi, hủy bỏ thì cho hết vào cột “Xóa bỏ”.

2. Phân biệt hủy hóa đơn.

– Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng hóa đơn đặt in hóa đơn.

– Doanh nghiệp có hóa đơn không tiếp tục sử dụng thì phải thực hiện hủy hóa đơn.

+ Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thông thông báo với cơ quan thuế.

+ Trường hợp cơ quan thuế thông báo hóa đơn hết hạn sử dụng trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế thì doanh nghiệp phải hủy hóa đơn và thời hạn

chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết hạn sử dụng hoặc từ

ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

– Các hóa đơn đã lập của đơn vị kế toán được hủy theo quy định pháp luật về kế toán.

Xem thêm

Mức lương cơ sở năm 2016

Thủ tục in hóa đơn lần đầu cho doanh nghiệp

Hướng dẫn làm quen và cách sử dụng Excel

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons