Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách sử dụng hàm SUMIF trong kế toán Excel

 

Để hiểu rõ hơn cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel làm các công việc kế toán như kết chuyển bút toán cuối kỳ, tổng hợp số liệu từ nhật ký chung lên bảng cân đối phát sinh.

cach su dung ham sumif

1. Công dụng của hàm SUMIF trong kế toán Excel.

– Kết chuyển bút toán cuối kỳ.

– Tổng hợp số liệu từ nhật ký chung lên phát sinh Nợ – Có trên bảng cân đối số phát sinh tháng và năm.

– Tổng hợp số liệu từ phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, Bảng nhập xuất tồn.

– Tổng hợp số liệu từ nhật ký chung lên cột phát sinh Nợ, phát sinh Có xủa Bảng tổng hợp phải thu, phải trả khách hàng.

– Các bảng tính có liên quan.

2. Tác dụng hàm SUMIF.

Hàm SUMIF là hàm tính tổng theo điều kiện:

– Dãy ô điều kiện: là dãy ô chưa điều kiện cần tính. Cụ thể là dãy ô chưa tài khoản trong cột TK Nợ – Có trên nhật ký chung hoặc dãy ô chứa mã hàng trên phiếu nhập kho, xuất kho…

– Điều kiện cần tính: Phải có “Tên” trong dãy ô điều kiện. Cụ thể là tài khoản cần tính trên nhật ký chung hoặc mã hàng trên kho hoặc TK cần tổng hợp trên bảng cân đối phát sinh…

– Dãy ô tính tổng: là dãy ô chưa giá trị trong cột phát sinh Nợ/Có trên nhật ký chung hoặc ô chứa giá trị trong cột số lượng hoặc thành tiền trên kho trên phiếu nhập kho, xuất kho. Dãy ô tính tổng và dãy ô điều kiện phải tương ứng nhau, tức điểm đầu và điểm cuối phải tương ứng nhau.

Cú pháp:

=SUMIF(Dãy ô điều kiện, Điều kiện cần tính, Dãy ô tính tổng).

(F4 1 lần) (F4 3 lần) (F4 1 lần)

Thực hiện xong ấn “Enter”

F4 1 lần: Để có giá trị tuyệt đối.

F4 2 lần: Để có giá trị tương đối cột và tuyệt đối dòng.

F4 3 lần: Để có giá trị tương đối dòng và tuyệt đối cột.

Chú ý: Các bút pháp kết chuyển cuối kỳ thì điều kiện cần tính có thể bấm trực tiếp vào ô chưa nó hoặc gõ trực tiếp tài khoản cần kết chuyển vào công thức.

 

——————————————————————————

Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào Tạo Kế Toán NEWVISION

Adress: Số 9 Ngách 6A – Ngõ 6 – Phạm văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội .

Phone: (04)6682.7986/6682.8986

Email: hanoi@newvisionlaw.com.vn.

Hotline: 0918 368 772/0985 928 544 – Mr.Nguyễn Văn Tuấn

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons