Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2016

Đối với nhiều người lao động, vấn đề  cách tính thuế thu nhập cá nhân luôn là một vấn đề gây hoang mang và đau đầu, cụ thể các thắc mắc sẽ xoay quanh : “Phương pháp tính toán như thế nào sẽ chính xác?”. Tại sao lương thực nhận lại là con số này? Công thức cách tính thuế thu nhập cá nhân như thế nao ?. trung tâm đào tạo kế toán NEWVISION tìm hiểu vấn đề mà các bạn đang cần nhé :

Thường lương dùng để tính thuế sẽ dựa vào thu nhập tính thuế (hay gọi là lương Gross). Dưới đây là công thức lương thực nhận (Net) ra thu nhập tính thuế (Gross)

article source BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ

read article Bảng Quy Đổi Thu Nhập Không Bao Gồm Thuế Ra Thu Nhập Tính Thuế

Ví dụ: click at this page

here Lương thực nhận là 4.750.000 VNĐ thì thu nhập tính thuế  là 4.7500.000/0,95 =5.000.000 VNĐ

Sau khi chúng ta đã có thu nhập tính thuế, chúng ta sẽ tiến hành phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần : article source

click Đối với cá nhân có ký HĐLĐ trên 3 tháng:

check this out Ví dụ: Ông An có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 100 triệu và ông An phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng ông An không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

  1. a) Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của ông An được tính :

Ông An được giảm trừ :

-Cho bản thân là 9 triệu đồng

-Cho 2 người phụ thuộc: 3,6 triệu x 2 người = 7,2 triệu

-BHXH (8%),Y tế (1.5%) ,Thất nghiệp (1%): 23 triệu đồng (số tiền cao nhất bảo hiểm trả cho lương lớn hơn 23 triệu đồng)  x ( 8% + 1.5% + 1%) = 2,415 triệu đồng

Lưu ý: đối với trường hợp tiền lương trong tháng thấp hơn 23 triệu đồng thì tính: tổng tiền lương  x (8% + 1.5% + 1%) 

Tổng các khoản được giảm trừ: 9 triệu đồng + 7,2 triệu đồng + 2,415 triệu đồng = 18,615 triệu đồng

Thu nhập tính thuế vào biểu thuế lũy tiến từng phần để tính thuế phải nộp là:

Tính thuế lũy tiến từng phần

100 triệu – 18,615 triệu  = 81,385 triệu

Số thuế phải nộp 81,385 triệu đồng được tính:

  1. Bậc 1: thu nhập thuế đến 5 triệu, thuế suất 5% (1)

5 triệu x 5% = 0,25 triệu

  1. Bậc 2: thu nhập thuế trên 5 triệu đến 10 triệu, thuế suất  10%

( 10 triệu – 5 triệu) x 10% =0,5 triệu

  1. Bậc 3: thu nhập thuế trên 10 triệu đến 18 triệu, thuế suất  15%

( 18 triệu – 10 triệu) x 15% = 1,2 triệu

  1. Bậc 4: thu nhập thuế trên 18 triệu đến 32 triệu , thuế suất  20%

( 32 triệu đồng – 18 triệu đồng) x 20% = 2,8 triệu đồng

  1. Bậc 5: thu nhập thuế trên 32 triệu đến 52 triệu, thuế suất  25%

( 52 triệu đồng – 32 triệu đồng) x 25% = 5 triệu đồng

  1. Bậc 6: thu nhập thuế trên 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng, thuế suất  30%

( 80 triệu đồng – 52 triệu đồng) x 30% = 8,4 triệu đồng

  1. Bậc 7: thu nhập thuế trên 80 triệu đồng đến 81,385 triệu đồng, thuế suất  35%

( 81,385 triệu đồng – 80 triệu đồng) x 35% = 0,485 triệu đồng 

Tổng thuế ông An phải tạm nộp trong tháng là:

1+2+3+4+5+6+7 = 0,25 triệu đồng + 0,5 triệu đồng + 1,2 triệu đồng + 2,8 triệu đồng + 5 triệu đồng + 8,4 triệu đồng + 0,485 triệu đồng= 18,635 triệu đồng

  1. b) Ngoài ra, ta có thể tính cho ông An có thể tính cách rút gọn :

-Cách 1: 18,15 triệu đồng  + ( 81,385 triệu đồng – 80 triệu đồng) x 35% = 18,635 triệu đồng

-Cách 2: 35% x 81,385 triệu đồng – 9,85 triệu đồng = 18,635 triệu đồng

Đối với cá nhân không có HĐLĐ  hoặc có HĐLĐ nhưng dưới 3 tháng:

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từng lần chi trả thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên như sau:

-Cá nhân cư trú: khấu trừ 10% tổng thu nhập trả/lần( không phân biệt có hay không có mã số thuế)

– Đối với cá nhân không cư trú: khấu trừ 20% tổng thu nhập trả/lần

Sau khi tham khảo các thông tin được cung cấp, daotaoketoanthuchanh.vn hy vọng những thắc mắc trong cách tính thuế thu nhập cá nhân của các bạn sẽ được giải đáp. Hãy đọc những thông tin hữu ích khác, trung tâm đào tạo kế toán NEWVISION sẽ gửi tới các bạn trong thời gian tới nhé.

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons