Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2017

Việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp để thanh quyết toán thuế là chuyện không còn quá xa lạ với các kế toán doanh nghiệp. Nhưng chắc hẳn đâu phải ai cũng rõ nhất là đối với các bạn kế toán mới ra trường hay còn ít kinh nghiệm thì Trung tâm kế toán Newvision xin chia sẻ cách tính thuế TNDN tạm tính quý và cả năm nhằm phục vụ cho việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được thuận lợi nhất như sau:

Việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp để thanh quyết toán thuế là chuyện không còn quá xa lạ với các kế toán doanh nghiệp. Nhưng chắc hẳn đâu phải ai cũng rõ nhất là đối với các bạn kế toán mới ra trường hay còn ít kinh nghiệm thì chúng tôi, Trung tâm đào tạo kế toán Newvision sẽ chia sẻ cách tính thuế TNDN một cách dễ hiểu và rõ ràng nhất hy vọng sẽ giúp phần nào trong việc quyết toán được thuận lợi hơn, bao gồm:

anh minh hoa

                                                                      Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

1. Cách tính thu nhập tính thuế:

[Thu nhập tính thuế] = [Thu nhập chịu thuế] – [(Thu nhập được miễn thuế + các khoản lỗ kết chuyển)]

♦ Trong đó:

– Thu nhập chịu thuế (Theo quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC Thông tư 96/2015/TT-BTC) bao gồm:

+ Thu nhập hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán.

+ Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

+ Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư.

+ Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

+ Thu nhập từ cho thuê tài sản.

+ Thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê tài sản (trừ bất động sản).

+ Thu nhập từ tiền gửi, lãi cho vay vốn.

+ Thu nhập từ hoạt động bán ngoại tệ.

+ Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá.

+ Khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được.

+ Khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ.

+ Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót phát hiện ra.

+ Doanh  nghiệp có khoản thu về tiền phạt

+ Chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định

+ Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật;

+ Các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác

+ Các khoản trích trước vào chi phí

+ Các khoản thu nhập liên quan đến việc tiêu thụ hàng hóa, cung cấp dịch vụ không tính trong doanh

+ Thu nhập về tiêu thụ phế liệu, phế phẩm

+ Khoản tiền hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

+ Các khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần

+ Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

– Các khoản thu nhập được miễn thuế (theo quy định tại  Thông tư 78/2014/TT-BTC Thông tư 96/2015/TT-BTC) gồm:

+ Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã..

+ Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.

+ Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

+ Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

+ Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai, sau cai nghiện, người khuyết tật và người bị nhiễm HIV/AIDS.

+ Thu nhập mà được chia từ các hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh hay liên kết kinh tế với các doanh nghiệp trong nước.

+ Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho các hoạt động như giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

+ Thu nhập từ việc chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) lần đầu của doanh nghiệp được cấp chứng chỉ giảm phát thải.

+ Thu nhập có liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ mà Nhà nước giao.

+ Phần thu nhập không chia.

+ Thu nhập từ việc chuyển giao công nghệ.

– Các khoản lỗ được kết chuyển

2. Cách tính thuế TNDN phải nộp

[Thuế TNDN phải nộp] = [Thu nhập tính thuế] x [Thuế suất thuế TNDN]

–  Trường hợp nếu doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì sẽ được tính với công thức như sau:

[Thuế TNDN phải nộp] = [(Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN)] x [Thuế suất thuế TNDN]

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons