Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách tính thuế TNCN từ trúng thưởng, thừa kế và quà tặng

Trung tâm đào tạo kế toán toán Newvision xin chia sẻ tới quý bạn đọc cách tính thuế thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế và quà tặng theo điều 16, chương 2,Thông tư 111/2013/TT-BTC và điều 19, Thông tư 92/2015/TT-BTC.

1.Thu nhập từ trúng thưởng

Đối với trường hợp thu nhập từ trúng thưởng thì căn cứ tính thuế là thu nhập tính thuế và thuế suất.

 • Thu nhập tính thuế: Là phần giá trị giải thưởng lớn hơn 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo số lần trúng thưởng mà không phụ thuộc vào số lần lĩnh tiền thưởng.

Lưu ý: Trong trưởng hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng thưởng thì thu nhập tính thuế được chia cho từng người trúng thưởng. Người trúng thưởng phải xuất trình các giấy tờ để làm căn cứ pháp lý xác minh. Trường hợp không có căn cứ pháp lý thì thu nhập trúng thưởng tính cho một người.Trường hợp một cá nhân trúng nhiều giải thưởng khác nhau trong cùng một trò chơi thì thì thu nhập tính thuế được tính bằng tổng giá trị giải thưởng mà người đó nhận được.

Mời các bạn tham khảo thêm : Dịch vụ in hóa đơn giá trị gia tăng giá rẻ

– Thu nhập tính thuế đối với một số trò chơi có thưởng cụ thể như sau:

 • Đối với trúng thưởng xổ số có tổng giải thưởng tiền mặt lớn hơn 10 triệu đồng trên 1 vé trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào khác.
 • Đối với trưởng hợp trúng thưởng khuyến mãi bằng hiện vật mà giá trị sản phẩm được khuyến mãi lớn hơn 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền mặt theo giá trị thị trường tại thời điểm đó mà chưa trừ đi bất cứ một khoản chi phí nào khác.
 • Đối với trường hợp trúng thưởng khi tham gia cá cược, đặt cược có tổng giá trị giải thưởng lớn hơn 10 triệu đồng mà chưa trừ bất kì một khoản chi phí nào khác.

♦ ThuếTNCN đối với thu nhập từ từ trúng thưởng được tính theo biểu thuế toàn phần với mức thuế suất là 10%.

♦ Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm người trúng thưởng được nhận thưởng từ các tổ chức, cá nhân .

♦ Cách tính thuế TNCN đối tới thu nhập từ trúng thưởng :

Thuế thu nhập phải đóng = Thu nhập tính thuế *  10%

 

2.Thu nhập từ thừa kế, quà tặng

-Thuế thu nhập từ thừa kế, quà tặng thì căn cứ tính thuế là thu nhập tính thuế và thuế suất.

 •  Thu nhập tính thuế:Là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng có giá trị lớn hơn 10 triệu đồng mỗi một lần nhận.

-Giá trị tài sản được nhận từ thừa kế, quà tặng được xác định cụ thể theo từng trường hợp như sau:

 • Đối với tài sản thừa kế, quà tặng là chứng khoản: giá trị tài sản nhận thừa kế là phần giá trị tài sản lớn hơn 10 triệu đồng trên toàn bộ số mã chứng khoán được nhận chưa trừ bất cứ một chi phí nào khác tại thời điểm đăng kí chuyển quyền sở hữu tài sản.
 • Đối với tài sản thừa kế, quà tặng là vốn góp từ các tổ chức, cơ sở kinh doanh: thu nhập tính thuế là giá trị phần vốn góp được xác định dựa trên giá trị sổ sách kế toán của công ty tại thời điểm liền kề trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần góp vốn.
 • Đối với tài sản thừa kế, quà tặng là bất động sản : thì giá trị của nó được xác định như sau:
  • Đối với bất động sản là quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất được xác định căn cứ vào Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm đăng ký quyền sử dụng đất
  • Đối với tài sản BĐS là nhà hoặc công trình kiến trúc trên đất thì giá trị BĐS căn cứ vào quy định của cơ quan nhà nước về phân loại giá trị nhà
 • Đối với tài sản thừa kế, quà tặng là các tài sản khác: phải đăng ký quyền sử dụng hoặc sở hữu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền : khi đó, giá trị tài sản được xác định dựa trên cơ sở Bảng giá tính lệ phí truocs Bạ do uy ban nhân dân tỉnh quy định.

Mời các bạn tham khảo thêm : Các mẹo vặt kế toán tại đây

-Thuế suất: Mức thuế suất 10% theo Biểu thuế toàn phần.

-Thời điểm xác định thu nhập tính thuế: là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng, sở hữu tài sản được thừa kế, tặng.

-Cách tính Thuế :

Thuế TNCN phải đóng = Thu nhập tính thuế *  10%

 

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons