Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại – giảm giá hàng bán

 

Khi bán hàng có chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, nhiều bạn kế toán còn đang vướng mắc trong cách ghi hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán. Công ty chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể qua bài viết dưới đây. Theo khoản 2.5 Phụ lục 4 thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định:

Trường hợp 1: Chiết khấu theo từng lần mua thì hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàn, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Ví dụ: Công ty A có chương trình khuyến mại: Mua 1 bộ điều hòa trị giá 20.000.000 đồng/bộ chiết khấu thương mại ngay 10% (2.000.000 đồng). Giá bán chưa thuế: 20.000.000 – 2.000.000 = 18.000.000

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại:

bảng

 

Chú ý: Trên hóa đơn không được phép ghi âm (-).

Trường hợp 2: Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số tiền chiết khấu được điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo.

Ví dụ: Công ty A ký hợp đồng với công ty B mua 10 bộ điều hòa Samsung giá trị 20.000.000 đồng/bộ thì chiết khấu 10% (2.000.000 đồng).

Lần 1: Công ty B mua 3 bộ: lần này xuất hóa đơn bình thường là giá chưa chiết khấu 20.000.000 đồng/bộ.

Lần 2: Công ty B mua 3 bộ: lần này vẫn xuất hóa đơn bình thường là giá chưa chiết khấu 20.000.000 đồng/bộ.

Lần 3: Công ty B mua 4 bộ: lần này đã đủ số bộ được chiết khấu, công ty sẽ được chiết khấu 10%. Tổng số tiền chiết khấu là: 2.000.000 x 10 = 20.000.000 đồng.

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại vào lần cuối cùng mua hàng:

 

 

bảng

Trường hợp 3: Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số nhưng số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình chiết khấu hàng bán thì phải lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Chú ý: Nếu chiết khấu thương mại cho cá nhân thì trong hợp đồng mua bán có thỏa thuận về chiết khấu thương mại giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn, không phải là hoa hồng đại lý hoặc thưởng khuyến mại.

Xem thêm

Cách kê khai cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập

Thủ tục và cách hạch toán thanh lý TSCĐ

Quyết toán thuế TNCN có 2 nguồn thu nhập

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons