Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

Hàng tồn kho bị âm trên sổ sách do không cân đối được đầu ra, đầu vào nhưng khi bán lại không xuất hóa đơn nhưng trên sổ sách thì vẫn còn hàng. Bài viết dưới đây công ty chúng tôi xin hướng dẫn cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách và hàng tồn kho bị âm trong kho.

1. Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách.

– Nếu có hóa đơn đầu vào:

+ Kiểm tra lại sổ TK331 xem có trường hợp nào người bán chưa xuất hóa đơn thì xuất lại hóa đơn bổ sung.

+ Nếu có hóa đơn đầu vào nhưng hàng trong kho bị âm thì làm biên bản kiểm kê kho, hạch toán vào TK138, phạt tiền nhân viên.

– Nếu không có hóa đơn đầu vào:

+ Cách 1: Mua hóa đơn GTGT, hóa đơn bán lẻ của cá nhân, hộ kinh doanh. Khi có hóa đơn tiến hành nhập kho và tính giá thành bình thường.

+ Cách 2: Làm thủ tục hàng về trước hóa đơn về sau: Cần phải chứng minh được hàng về trước hóa đơn về sau qua các chứng từ hợp đồng hay thỏa thuận với các bên, các phiếu nhập, phiếu xuất kho, chứng từ thanh toán. Trong hợp đồng phải ghi rõ thời điểm giao hàng, thời điểm nhận hóa đơn và chứng từ cho hàng đi đường (bên bán sử dụng phiếu xuất kho kiêm lệnh vận chuyển, điều động sau khi giao nhận đủ, thanh toán tiền mới xuất hóa đơn GTGT).

Mức phạt từ 4 – 8 triệu đối với bên bán do lập hóa đơn không đúng thời điểm.

+ Cách 3: Đợi khi quyết toán bị xử phạt: Không có đầu vào, trong kho không có hàng nhưng lại xuất hóa đơn (xuất khống). Tức là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Mức phạt từ 20 – 50 triệu.

2. Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trong kho.

– Khi mua hàng thì lấy hóa đơn đầu vào nhưng khi bán hàng không xuất hóa đơn, đến cuối năm kiểm kê kho thì trong kho không còn hàng nhưng trên sổ sách lại còn hàng. Kiểm tra xem kỹ còn thừa bao nhiêu hàng trên sổ sách.

– Sau đó, xuất hóa đơn bán ra, có thể xuất bán cho các công ty đang cần hóa đơn đầu vào, hoặc xuất bán cho khách hàng không lấy hóa đơn và trên hóa đơn phải ghi rõ: khách hàng không lấy hóa đơn.

Xem thêm

8 lỗi hiển thị kinh điển mà dân kế toán cần biết

Hành trình trở thành kế toán trưởng tuyệt vời ngay từ hôm nay

7 mẹo tìm việc kế toán cho sinh viên mới ra trường

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons