Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision medix

Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp

viagra without a doctor prescription usa Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp

Thế nào là hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp như thế nào? Công ty chúng tôi xin giải đáp cụ thể qua bài viết dưới đây.

1. Hóa đơn bất hợp pháp.

Là hóa đơn giả, hóa đơn hết giá trị sử dụng, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng erectile dysfunction pills.

Klonopin – Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của một ký hiệu hóa đơn.

– Hóa đơn hết hạn sử dụng là hóa đơn đã làm thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa và các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hóa đơn đã ngừng sử dụng mã số thuế generic Tadacip online.

– Hóa đơn chưa có giá trị sử dung là hóa đơn được tạo theo hướng dẫn tại thông tư nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành sildenafil citrate 20 mg.

2. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

– Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc lập khống hóa đơn, cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, dịch vụ (trừ trường hợp hóa đơn được cơ quan thuế bán hoặc cấp, hóa đơn được ủy nhiệm lập hóa đơn), cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân hạch toán, khai thuế, thanh toán vốn ngân sách, lập hóa đơn không ghi đầy đủ các thông tin bắt buộc, lập hóa đơn sai lệch thông tin giữa các liên, dùng hóa đơn của các hàng hóa dịch vụ để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.

http://genericdtx.com – Một số trường hợp cụ thể:

+ Hóa đơn có nội dung ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.

+ Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, bán ra nhưng không kê khai nộp thuế.

+ Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.

+ Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế kết luận là sử dụng hóa đơn bất hợp phát.

3. Mức xử phạt hóa đơn bất hợp pháp.

Căn cứ vào công văn 568/TCT-CS ngày 26/02/2014 của Tổng cục thuế hướng dẫn: levitra generic

viagra over counter – Nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định thì chỉ bị phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế mà không bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Valium hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

– Nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà không dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lậ thuế theo quy định thì doanh nghiệp chỉ bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, mà không bị xử phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế Silagra.

– Mức phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng http://modafinilforsale.com/.

4. Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp.

– Nếu hóa đơn chưa kê khai, hạch toán thuế: canadian pharmacies online

+ Thuế GTGT: không kê khai thuế GTGT đầu vào, hạch toán thuế GTGT vào chi phí không được trừ và có thể bị xử phạt hành chính về thuế.

+ Thuế TNDN: hạch toán chi phí mua hàng vào chi phí không được trừ và có thể bị xử phạt hành chính về thuế.

http://sildenafil20citrate.com – Nếu hóa đơn đã kê khai, hạch toán thuế:

+ Thuế GTGT: kê khai điều chỉnh giảm trên tờ khai, điều chỉnh hạch toán thuế GTGT trên sổ sang chi phí không được trừ . Nếu điều chỉnh làm phát sing thuế phải nộp thì doanh nghiệp xin hoàn thuế. Doanh nghiệp sẽ bị truy thu thuế, phạt nộp chậm thuế và

http://eblanpharmacy.com/294.html phạt hành chính.

+ Thuế TNDN: kê khai điều chỉnh chi phí hạch toán sang chi phí không được trừ và sẽ làm ảnh hưởng đến thuế TNDN nên có thể bị truy thu, phạt nộp chậm thuế, phạt hành chính.

generic levitra Trong một số trường hợp doanh nghiệp có thể bị xử phạt về hành vi xuất khống hóa đơn đầu ra.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons