Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Chế độ BHXH bắt buộc đối với lao động nước ngoài từ năm 2018

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang tiến hành xây dựng Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về chế độ BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam. Cụ thể, có một số quy định đáng chú ý như sau:

Ảnh minh họa (#Internet)

                                                                               Ảnh minh họa (#Internet)

1. Đối tượng áp dụng thi hành:

− Người lao động là công dân nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động(HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam và có một trong các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp sau đây:

+ Giấy phép lao động;

+ Chứng chỉ hành nghề;

+ Giấy phép hành nghề.

2. Các chế độ BHXH bắt buộc tham gia đối với người lao động nước ngoài bao gồm:

− Ốm đau.

− Thai sản.

− Chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.

− Hưu trí.

− Tử tuất.

bao-hiem-xa-hoi

3. Mức đóng BHXH của người sử dụng lao động nước ngoài:

− Quỹ ốm đau và thai sản: 3%

− Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tối đa là 1%, mức cụ thể do Chính phủ quy định.

− Quỹ hưu trí và tử tuất: 14%

4. Mức đóng BHXH của người lao động nước ngoài:

− Mức đóng của người lao động sẽ bằng 8% so với mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

− Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH tháng đó. (Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.)

Thông tin chi tiết mời xem Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về chế độ BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons