Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Chế độ kế toán doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp áp dụng từ năm 2018

Dưới đây là tổng hợp toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm 6 Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp. Nhằm giúp phần nào quý bạn đọc thuận lợi trong việc tìm kiếm để áp dụng các chế độ kế toán doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp đối với đơn vị mình trong năm 2018 sắp tới. Cụ thể: continue reading

che-do-ke-toan-doanh-nghiep-hanh-chinh-su-nghiep-ap-dung-tu-nam-2018 http://deepideal.com/map251

1. Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán DN của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 05/02/2015 http://parthpumpsindia.com/map10

read more 2. Thông tư 75/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 128 Thông tư 200 có hiệu lực từ ngày 14/7/2015

3. Thông tư 53/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 200 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 click

this web page 4. Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 21/03/2016

source 5. Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

6. Thông tư 177/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có hiệu lực từ ngày 24/11/2017

Nguồn: Thư viện pháp luật

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons