Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision best ed pills

Chi phí đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ thuật người lao động có phải đóng TNCN ?

ĐỐI VỚI CHI PHÍ ĐÀO TẠO NÂNG CAO TAY NGHỀ, KỸ THUẬT, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

  http://canadianpharmaciesgo.com

prednisone 20 mg Câu hỏi:

Doanh nghiệp em đang dự định đưa kỹ sư trong Công ty đi học thêm các kỹ thuật mới. Chi phí học tập, đào tạo của các kỹ sư đó sẽ được Công ty chi trả và chuyển khoản hết một lần cho các kỹ sư. Vậy chi phí đào tạo này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân của người lao động không ạ ?

sildenafil phu-cap-khong-dong-thue

tadalafil Trả lời:

Công ty kế toán Newvision xin trả lời câu hỏi: http://eddrugsblack.com/

generic viagra 100mg Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC về thuế thu nhập cá nhân đã quy định:

– Trường hợp doanh nghiệp chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động: モディオダール

  • Phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động
  • Khoản chi cho hỗ trợ này có giấy tờ, hóa đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định của điều luật thì sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Đối với phần hỗ trợ vượt mức chi phí đào tạo thực tế phát sinh thì doanh nghiệp phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Như vậy: nếu khoản tiền Công ty bạn chi trả cho kỹ sư đi học đúng với chi phí thực tế phát sinh thì kỹ sư đó không phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền Công ty hỗ trợ đi học http://genericdtx.com.

generic levitra  

>>Xem thêm dịch vụ: sildenafil 20 mg

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons