Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Chi phí lãi vay hợp lý khi tính thuế TNDN

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí lãi vay cần những điều kiện gì để vốn hóa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Công ty chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể qua bài viết dưới đây.

Chi phí lãi vay là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN cần đảm bảo:

– Lãi suất không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

– Phải góp vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

– Cần thêm: Hợp đồng vay tiền. Khi vay, cho vay, trả nợ vay thì có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt …

Nếu vay của cá nhân thì phải có chứng từ khấu trừ thuế TNCN 5%.

Nếu vay của doanh nghiệp thì phải yêu cầu xuất hóa đơn.

Chú ý:

– Khi doanh nghiệp đi vay mà sổ tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng còn nhiều thì khoản chi phí lãi vay sẽ bị loại ra.

– Nếu vay của cá nhân không phải tổ chức tín dụng thì khi trả tiền lãi vay cho cá nhân phải khấu trừ 5% thuế TNCN

– Nếu đi vay của doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng thì khi trả lãi vay phải yêu cầu công ty cho vay lập hóa đơn GTGT.

– Nếu doanh nghiệp không phải là các tổ chức tín dụng khi thực hiện các giao dịch vay, cho vay, trả nợ vay lẫn nhau thì phải thực hiện qua các hình thức:

Thanh toán bằng séc.

Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền.

Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp theo quy định hiện hành.

Các mức xử phạt khi làm mất hóa đơn GTGT

Công việc của kế toán công nợ

Cách xử lý viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons