Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Chi phí tiền thuê nhà đưa vào chi phí hợp lý

Các khoản chi phí tiền thuê nhà thường là khoản lớn nhưng làm sao để đưa khoản tiền đó vào chi phí hợp lý hợp lệ để được khấu trừ. Công ty chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể qua bài viết dưới đây.

cho-thue-nha-mt-duong-8-khu-ten-lua-6-x-20-2l-18-trieu-thang

  1. Tổng số tiền thuê nhà dưới 100 triệu đồng/năm.
  • Những hộ gia đình, cá nhân cho thuê tài sản mà có tổng số tiền thuê nhà dưới 100 triệu đồng/năm hoặc dưới 8,4 triệu đồng/tháng thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế không cần cấp hoá đơn lẻ.
  • Chủ nhà chỉ cần nộp thuế môn bài. Hồ sơ khai thuế môn bài là tờ khai mẫu số 01/MBAI ban hành kèm thông tư 156/2013/TT-BTC, nộp tại chi cục thuế nơi có nhà cho thuê.
  • Hồ sơ cần chuẩn bị, gồm:

+ Hợp đồng thuê nhà (nhưng từ ngày 1/7/2015 thì không bắt buộc phải công chứng).

+ Chứng từ thanh toán tiền thuê nhà (không nhất thiết phải chuyển khoản vì không có hoá đơn).

+ Chứng từ nộp thuế thay chủ nhà (nếu trong hợp đồng thoả thuận doanh nghiệp nộp thay).

+ Bảng kê 01/TNDN (ban hành kèm thông tư số 78/2014/TT-BTC).

  1. Tổng số tiền thuê nhà trên 100 triệu đồng/năm.
  • Những hộ gia đình, cá nhân cho thuê tài sản mà có tổng số tiền thuê nhà trên 100 triệu đồng/năm hoặc trên 8,4 triệu/tháng thì không phải kê khai, nộp thuế. Doanh nghiệp dựa vào những chứng từ đó để hạch toán vào chi phí.
  • Cá nhân có nhà cho thuê cần lên cơ quan thuế nộp các loại thuế:

+ Thuế môn bài: 1 triệu đồng/năm hoặc 500.000 đồng/6 tháng.

+ Thuế GTGT: Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x 5%.

+ Thuế TNCN: Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu x 5%.

  • Hồ sơ cần có:

+ Hợp đồng thuê nhà (bản photo công chứng).

+ Giấy chứng minh photo công chứng của cá nhân cho thuê nhà.

+ Tờ khai thuế cho thuê tài sản mẫu số 01/TTS.

Sau khi nộp thuế xong, cơ quan thuế sẽ cấp cho 1 chứng từ nộp tiền thuế.

  • Hạn kê khai và nộp thuế:

+ Hạn nộp hồ sơ khai thuế theo kỳ hạn thanh toán chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuế.

+ Hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

  • Để được hạch toán và được ghi vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ, gồm:

+ Hợp đồng thuê nhà.

+ Chứng từ thanh toán tiền thuê nhà.

+ Chứng từ nộp thuế thay chủ nhà.

Chú ý: Nếu doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê có thoả thuận tiền tài sản chưa bao gồm thuế và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chi phí tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons