Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Chia sẻ file excel kế toán cập nhật theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Công ty dịch vụ kế toán Newvision xin chia sẻ tới các bạn File kế toán tho Thông tư 200/2014/TT-BTC của tác giả DIAMOND thiết kế. Các bạn có thể tải xuống nhằm nghiên cứu và phục vụ cho qua trình làm việc.

Chú ý: 

-File excel kế toán cập nhật theo Thông tư 200/2014/TT-BTC chạy trên ứng dụng Excel 2007 trở nên vì một số công thức chỉ chạy trên Excel 2007.

-Một số phần vẫn chưa được hoàn thiện vì vậy các bạn có thể sửa, điều chỉnh nhằm phục vụ cho mục đích công việc.

excel_tt_200

Link dowload : http://www.mediafire.com/file/uw2f9ta1wxk86az/KT+Excel+NKC+theo+TT200-2014-BTC.rar

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons