Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Chia sẻ file Excel thang bảng lương 2017

Chào tất cả các bạn, hiện tại mình thấy khá nhiều bạn hỏi về việc  TBL 2017. Vậy nhằm đáp ứng nhu cầu này của các bạn, hôm nay thay mặt công ty dịch vụ kế toán Newvision, mình xin chia sẻ tài liệu này đến với các bạn.

Căn cứ vào Nghị định 49/2013/NĐ-CPNghị định 153/2016/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017) khi xây dựng thang bảng lương 2017.

1. Lương bậc 1(Mức lương thấp nhất)

a) Trong điều kiện lao động bình thường của công việc hoặc chức danh đơn giản nhất thì mức lương thấp nhất  không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Vùng

Mức lương

I

3.750.000 đồng/tháng

II

3.320.000 đồng/tháng

III

2.900.000 đồng/tháng

IV

2.580.000 đồng/tháng

b)  Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề thì mức lương thấp nhất là:( cao hơn 7% so với lương bậc 1)

Vùng

Mức lương

I

4.012.500 đồng/tháng

II

3.552.400 đồng/tháng

III

3.103.000 đồng/tháng

IV

2.760.600 đồng/tháng

c)  Công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (cao hơn ít nhất là 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường) đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề thì mức lương thấp nhất là:

Vùng

Mức lương

I

4.213.125 đồng/tháng

II

3.730.020 đồng/tháng

III

3.258.150 đồng/tháng

IV

2.898.630 đồng/tháng

d)Công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ( cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường) đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề thì mức lương thấp nhất sẽ là:

Vùng

Mức lương

I

4.293.375 đồng/tháng

II

3.801.068 đồng/tháng

III

3.320.210 đồng/tháng

IV

2.953.842 đồng/tháng

2. Lương bậc 2 và các bậc cao hơn

Phải đáp ứng được các quy định sau:

– Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi.

– Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%”.

Nếu bạn nộp lại thang bảng lương thì cần nộp kèm những biểu mẫu sau:
1. Bảng quy định tiêu chuẩn chức vụ
2. Biên bản thông qua TBL
3. Công văn gửi Liên đoàn LĐ (gửi VB này trc, nhận kết quả mới nộp hồ sơ TBL cho Phòng LĐ TB XH
4. Công văn giải trình phòng LĐTBXH (3 bản)
5. Hệ thống thang bảng lương (3 bản)
6. Quy chế tiền lương (tùy nơi, có nơi yêu cầu, có chỗ ko)
7. Quyết định ban hành TBL
8. Thang bảng lương 2016 (1 bản TBL cũ)

 

Dưới đây là file Excel về thang bảng lương 2017, xem chi tiết và download tại đây:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons