Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Chiết khấu thanh toán

chiet-khau-thanh-toan

Chiết khấu thanh toán cho khách hàng và được hưởng chiết khấu có phải xuất hóa đơn và kê khai như thế nào? Công ty chứng tôi xin hướng dẫn cụ thể qua bài viết dưới đây.

  1. Chiết khấu thanh toán.

Là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn trên hợp đồng.

  1. Chiết khấu thanh toán có phải xuất hóa đơn.
  • Khi được chiết khấu thanh toán, không được ghi giảm giá trên hóa đơn GTGT mà xuất hóa đơn với giá thanh toán cho cả năm.
  • Số tiền chiết khấu thanh toán là một khoản chi phí tài chính chi cho người mua. Người bán lập phiếu chi và người mua lập phiếu thu để nhận và trả khoản chiết khấu thanh toán. Các bên căn cứ vào chứng từ thu, chi tiền để hạch toán kế toán và xác định thuế TNDN.

Chú ý:

  • Từ ngày 2/8/2014, khoản chiết khấu thanh toán không bị khống chế thuế TNDN nữa.
  • Cá nhân là đại lý bán hàng hóa nếu được công ty chi trả khoản chiết khấu thanh toán thì khoản này thuộc diện chịu thuế TNCN 1%.
  1. Hạch toán chiết khấu thanh toán.
  • Bên bán: Căn cứ vào phiếu chi :

Nợ TK 635: Chi phí tài chính

Có TK 131: (Nếu bù trừ luôn vào khoản phải thu)

Có TK 111, 112: (Nếu trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản)

  • Bên mua: Căn cứ vào phiếu thu

Nợ TK 331: (Nếu giảm trừ công nợ)

Nợ TK 111, 112: (Nếu nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản)

Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính

Cách kiểm tra báo cáo tài chính nhanh và chính xác

nghành kế toán đang đứng vị trí thế nào

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại – giảm giá hàng bán

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons