Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Chính sách mới sắp có hiệu lực về thuế GTGT, TTĐB, TNDN, NK

Trung tâm đào tạo kế toán Newvision căn cứ vào các Thông tư, Nghị định xin nêu ra những chính sách mới về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế nhập khẩu (NK) sắp bắt đầu có hiệu lực thi hành. Chi tiết những chính sách mới đó như sau:

1. Quy định mới về khai, tính và nộp thuế GTGT

Căn cứ theo Nghị định số 10/2017/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành bắt đầu kể từ ngày 01/4/2017) thì giá để tính thuế GTGT đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên sẽ được xác định như sau:

– Đối với các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc vào EVN và Tổng công ty phát điện thì sẽ là giá bán điện cho khách hàng được ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện.

– Trường hợp không trực tiếp cấp bán điện cho khách hàng thì giá tính thuế GTGT sẽ được xác định như sau:

+ Đối với các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc sẽ là giá bán điện cho công ty mẹ do EVN công bố trước ngày 31/03 hàng năm, nhưng không được thấp hơn đối với chi phí sản xuất điện bình quân của năm trước liền kề.

+ Đối với các công ty nhiệt điện sẽ là giá bán cho công ty mẹ do EVN công bố vào trước ngày 31/03 hàng năm, nhưng không được thấp hơn so với giá mua điện bình quân năm trước liền kề của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu

Căn cứ theo Điều 1 của Thông tư số 20/2017/TT-BTC, bắt đầu kể từ ngày 20/04/2017 thì đối với số thuế TTĐB sẽ không được khấu trừ thuế và người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN.

Quy định hiện hành: “Trường hợp đặc biệt đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ hết do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN”.

3. Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Kể từ ngày 01/05/2017, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành. Các quy định đó bao gồm:

– Nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục để xác định giá giao dịch liên kết.

– Nghĩa vụ của người nộp thuế trong việc kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế.

– Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc quản lý, kiểm tra và thanh tra thuế đối với người mà nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết.

4. Hạn ngạch thuế nhập khẩu đối với muối, trứng gia cầm năm 2017

Căn cứ theo Thông tư 03/2017/TT-BCT có hiệu lực thi hành bắt đầu kể từ ngày 17/04/2017 đến hết ngày 31/12/2017, thì hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của năm 2017 đối với các loại trứng gà (mã số hàng hóa 0407.21.00 và 0407.90.10); trứng vịt, ngan (mã số hàng hóa 0407.29.10 và 0407.90.20) và các loại khác (có mã số hàng hóa 0407.29.90 và 0407.90.90) sẽ là 50.051 tá (trứng thương phẩm không có phôi).

Đồng thời, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của năm 2017 đối với muối (có mã số hàng hóa: 2501) sẽ là 102.000 tấn.

Các bạn xem chi tiết toàn văn các chính sách mơi về thuế: TẠI ĐÂY

» Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, TNCN 2016

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons