Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Chính sách thuế GTGT đối với khoản hỗ trợ cước vận chuyển

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, các trường hợp không phải kê khai và tính nộp thuế GTGT:

1) Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Chính sách thuế GTGT đối với khoản hỗ trợ cước phí vận chuyển

                       Ảnh minh họa

Theo đó:

Trường hợp mà doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ cước vận chuyển cho các đại lý nhằm thúc đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thì khi nhận được tiền hỗ trợ thì đại lý sẽ thực hiện việc lập hóa đơn GTGT giao cho doanh nghiệp và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định về thuế.

(Nguồn tham khảo tại: Công văn 208/TCT-DNL, ngày 17/01/2017)

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons