Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cho doanh nghiệp khác vay với lãi suất 0% sẽ bị ấn định thuế

CHO DOANH NGHIỆP KHÁC VAY VỚI LÃI SUẤT 0% SẼ BỊ ẤN ĐỊNH THUẾ

Trong quan hệ kinh doanh, nhiều doanh nghiệp có khoản tiền nhàn rỗi, doanh nghiệp có thể cho doanh nghiệp, hay cá nhân khác vay khoản tiền nhàn rỗi này. Tuy nhiên, nếu cho vay với lãi suất 0%, sẽ bị cơ quan thuế ấn định thuế. Kế toán NEWVISION LAW xin chia sẻ với các bạn vấn đề này :

>>Xem thêm: dịch vụ kế toán thuế trọn gói 

* Những trường hợp bị ấn định thuế

Theo tinh thần công văn số 4975/TCT-CS ngày 26/10/2016, nếu doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi, cho doanh nghiệp khác vay với lãi suất 0%, là “trao đổi không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường“, vi phạm Điểm e Khoản 1 Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, quy định Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong trường hợp:

  • Không đăng ký thuế;
  • Không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau mười ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế;
  • Không khai thuế, không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc khai thuế không chính xác, trung thực, đầy đủ về căn cứ tính thuế;
  • Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế;
  • Không xuất trình sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong thời hạn quy định;
  • Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;
  • Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế.

7dt_cijf_84047

>>Xem thêm: dịch vụ báo cáo thuế

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác vay vốn với lãi suất 0% thì hoạt động vay vốn trên là việc thực hiện trao đổi không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường. Vì vậy doanh nghiệp sẽ thuộc diện bị ấn định thuế.

>>Có thể bạn quan tâm:  dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm , in hóa đơn giá trị gia tăng , dịch vụ kiểm toán nội bộ

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons