Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Nghỉ bệnh có được hưởng 100% lương

Câu hỏi: Khi nghỉ làm vì bị bệnh thì có được hưởng lương không và nếu được hưởng lương thì mức lương được hưởng như thế nào?

anh minh hoa

 

Công ty kế toán Newvision xin trả lời câu hỏi trên trong bài viết dưới đây như sau:

1. Người lao động nghỉ bệnh vào ngày phép năm

Trường hợp mà người lao động xin nghỉ bệnh vào đúng ngày nghỉ phép hàng năm thì sẽ được hưởng 100% lương, theo quy đinh tại Điều 111 của bộ luật lao động 2012.

2. Người lao động nghỉ bệnh vào ngày không phải phép năm

Người lao động đang tham gia BHXH mà bệnh phải nghỉ việc sẽ được hưởng chế độ ốm đau theo quy định như sau:

 a.  Điều kiện hưởng

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 3 Thông tư Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì:

– Bị ốm đau, tai nạn nhưng không phải tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tái phát phải nghỉ việc và phải có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền .

– Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc các trường hợp nêu trên.

– Chăm sóc con bị ốm, đau dưới 07 tuổi và có sự xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.

b. Thời gian hưởng và mức hưởng

♦ Đối với người lao động bị ốm đau nhưng không phải bệnh dài ngày

– Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội thời gian được hưởng như sau:

Người lao động bị ốm đau, không phải bệnh dài ngày (ngày làm việc/năm)

Đóng BHXH dưới 15 năm

Đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm

Đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên

Điều kiện làm việc bình thường

30 ngày

40 ngày

60 ngày

Điều kiện làm việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, PCKV 0.7 trở lên

40 ngày

50 ngày

70 ngày

– Mức hưởng được tính như sau:

Mức hưởng

=

Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc/24 ngày

75%

X

Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

Trong đó, số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần (Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư 59).

♦ Đối với người lao động mắc bệnh cần phải điều trị dài ngày

– Tối đa được hưởng là 180 ngày trong năm, tính cả các ngày nghỉ lễ, Tết và hằng tuần. Trường hợp mà đã nghỉ hết 180 ngày mà vẫn chưa khỏi thì sẽ được hưởng tiếp nhưng thời gian tối đa bằng thời gian tham gia BHXH Căn cứ vào Khoản 2 Điều 26 Luật BHXH).

+ Mức hưởng được tình như sau:

Mức hưởng

=

Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

số%

X

Số tháng nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

Trường hợp có ngày lẻ không chọn tháng thì cách tính mức hưởng đối với những ngày này như sau:

Mức hưởng

=

Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc/24 ngày

X số%

X

Số tháng nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

Trong 180 ngày đầu = 75%Trong đó số % ngày là:

  • Nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên = 65%
  • Nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm = 55%
  • Nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm = 50%

– Số ngày nghỉ để hưởng chế độ ốm đau được bao gồm cả các ngày nghỉ lễ,  Tết và hàng tuần.

(Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Thông tư 59)

♦ Đối với người lao động nghỉ trông con dưới 7 tuổi bị ốm

– Căn cứ tại Khoản 1 Điều 27 Luật BHXH thì thời gian tối đa được hưởng là 20 ngày làm việc nếu có con dưới 3 tuổi, tối đa 15 ngày làm việc đối với con từ đủ 3 đến dưới 7 tuổi.

Mức hưởng:

Mức hưởng

=

Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc/24 ngày

75%

X

Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

Trong đó, số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

(Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư 59)

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons