Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Công việc của kế toán công nợ

http://erectiledysfunctionbcz.com  

Hàng ngày, công việc của kế toán công nợ là gì? Để giúp các bạn kế toán mới đi làm hiểu

rõ hơn về công việc của kế toán công nợ thì công ty luật Newvision law xin mô tả cụ thể http://modafinilforsale.com/

buy sildenafil online công việc nhân viên kế toán công nợ trong doanh nghiệp.

http://erectiledysfunctionss.com Công việc của kế toán công nợ là quản lý và theo dõi công nợ: Các khoản thu – chi, các

khoản phải thu, phải trả, sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi… how to get viagra

công-việc-kế-toán-công-nợ best erectile dysfunction pills

1. Trách nhiệm của kế toán công nợ.

sildenafil 20mg Kiểm tra các chứng từ trước khi lập các thủ tục thu chi theo quy định.

erectile dysfunction pills Lập các chứng từ phiếu thu, phiếu chi làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi tiền đảm bảo đúng

quy định và kịp thời chính xác modafinil for sale.

Định khoản và phân loại chứng từ theo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Canadian Pharmacies Online.

Chuyển giao các chứng từ cho các bộ phận liên quan hàng tháng hypertension medications.

sildenafil citrate Theo dõi các khoản tạm ứng nội bộ.

In báo cáo quỹ và sổ quỹ tiền mặt trust pharmacy canada.

Đỗi chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ http://canadapharmacycheap.com/.

Đối chiếu tồn quỹ tiền mặt giữa báo cáo quỹ với kế toán tổng hợp viagra without a doctor prescription.

generic viagra 100mg Lập tờ khai hàng hóa mua vào thuế GTGT.

Lập phiếu nộp ngân sách, ngân hàng theo yêu cầu.

Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh, số thứ tự, thời gian, lưu trữ và bảo quản.

Lập hợp đồng huy động vốn và báo số dư huy động vốn theo định kỳ.

Nhận chứng từ cơ sở chuyển hóa đơn, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho… để thanh toán.

Hàng tháng đối chiếu kế toán cơ sở tình hình công nợ nội bộ, công nợ khách hàng.

Theo dõi tình hình công nợ nội bộ, công nợ khách hàng.

Lập lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng.

Tính toán công nợ phát sinh hàng tháng và theo dõi, lập báo cáo số dư công nợ.

Thực hiện công tác thu chi tiền tạm ứng bằng tiền mặt, định kỳ hàng tuần đối chiếu số dư

với thủ quỹ.

Cuối tháng, quý, năm kế toán lập báo cáo công nợ.

2. Quyền hạn của kế toán công nợ.

Khi chứng từ chưa hoàn thành chủ động liên hệ với khách hàng để hoàn thành nghiệp vụ

thu chi.

Đề xuất phụ trách phòng các trường hợp thanh toán gặp vướng mắc.

Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hữu hiệu.

Chủ động nhắc nhở thanh toán công nợ.

Đề xuất xử lý khi phiếu yêu cầu hóa đơn chưa đạt yêu cầu.

Đề xuất khi có điều chỉnh, sửa đổi, thanh hủy hóa đơn.

Lập nhu cầu và đề xuất đặt in ấn phẩm theo tình hình sử dụng.

3. Mối liên hệ.

Trực thuộc phòng tài chính công ty.

Nhận thông tin thanh toán từ kế toán cơ sở.

Quan hệ với nội bộ thuộc công ty trong phạm vi trách nhiệm mình đảm nhiệm.

Xem thêm :

Công việc của kế toán tổng hợp

Công việc của kế toán kho

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons