Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Công việc của kế toán kho

 

Hàng ngày, công việc của kế toán kho là gì? Để giúp các bạn kế toán mới đi làm hiểu rõ

hơn về công việc của kế toán kho thì công ty luật Newvision law xin mô tả cụ thể công

việc nhân viên kế toán kho trong doanh nghiệp.

 

công việc kế toán kho

 

1. Trách nhiệm và công việc của kế toán kho.

Khi phát sinh các nghiệp vụ phải lập đầy đủ và kịp thời các chứng từ như: nhập, xuất

hàng hóa vật tư, chi phí mua hàng, hóa đơn mua bán hàng hóa…

Hạch toán doanh thu, giá vốn, chi phí, công nợ…

Theo dõi công nợ, nhập xuất vật tư, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ.

Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho các bộ

Kiểm tra các hóa đơn nhập hàng, xử lý các trường hợp hàng hóa, vật tư bị thiếu hụt.

Nhanh chóng hoàn thành các thủ tục trong việc xuất hàng hóa cho khách hàng.

Theo dõi lượng nhập xuất tồn hàng hóa, vật tư ở các khâu, các bộ phận…

Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, cách sắp xếp hàng hóa

trong kho có hợp lý, kiểm tra thủ kho có thực hiện đúng quy định, đối chiếu nhập xuất

Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, nếu hàng nhập

Kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất), đối chiếu số lượng nhập xuất với kế toán và thủ kho.

Chịu trách nhiệm lập biên bản kiêm kê.

Lập báo cáo tồn kho và báo cáo nhập xuất tồn theo quy định.

2. Yêu cầu của công việc kế toán kho.

Nắm vững chắc các kiến thức chuyên môn về kế toán, thi hành nghiệp vụ chính xác và

Kỹ năng quản lý và sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt.

Thành thạo máy vi tính, thành thạo Word, Excel và các phần mềm kế toán.

Cẩn thận, chịu khó và có trách nhiệm với công việc.

Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực và nghiêm túc trong công việc.

Đam mê công việc, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons