Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Công việc của kế toán tổng hợp

công việc kế toán tổng hợp http://vardenafilcft.com

online pharmacy Rất nhiều các bạn kế toán mới ra trường không biết được công việc của kế toán tổng hợp

là gì? Sau đây công ty luật Newvision law xin mô tả cụ thể công việc của kế toán tổng

sildenafil 100mg hợp hàng ngày, hàng tháng, hàng quý.

1. Trách nhiệm và công việc của kế toán tổng hợp http://whadadeal.com/.

 Công việc hàng ngày Valium.

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp http://sildenafil20citrate.com

viagra for sale uk vụ kinh tế phát sinh.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ levitra 20 mg

và các nghiệp vụ khác generic viagra.

buy levitra Theo dõi và quản lý công nợ.

cheap Lyrica online Theo dõi và tính giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm, tỷ lệ hao hụt nguyên vật

prednisone 20mg liệu, phụ kiện đi kèm và chi phí sản xuất dở dang.

buy Effexor online Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho, thời gian tồn kho tại từng kho.

http://canadianonlinedrugspharmacyss.com  Công việc hàng tháng.

online viagra Theo dõi và giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm.

Tính lương cho các nhân viên, cán bộ và thực hiện các khoản trích theo lương levitra.

Tính và trích khấu hao TSCĐ. Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ buy Levitra online.

Kiểm kê TSCĐ định kỳ 6 tháng http://eddrugsblack.com/.

Modafinil Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trích trước và trả trước hàng

tháng sildenafil citrate 100mg.

Prandin Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển cuối tháng.

provigil coupon Lập báo cáo thuế theo quy định.

Theo dõi và kiểm tra bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra và thuế TNCN Tadacip.

Levaquin over the counter Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của nhà quản lý

online generic cialis  Công việc hàng quí.

Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quí (nếu doanh nghiệp kê khai thuế theo quí).

http://erectiledysfunctionbcz.com Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quí.

http://erectiledysfunctionss.com Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quí.

Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của nhà quản lý.

Tổng hợp số liệu hạch toán từ phân hệ phải thu, phải trả và kế toán kho, kế toán thanh

toán, kế toán thuế,… và lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản.

Kiểm tra và đối chiếu số liệu với sổ cái.

 Công việc hàng năm.

– Đầu năm:

Nộp tiền thuế môn bài đối với doanh nghiệp đã và đang hoạt động.

Nộp tờ khai và tiền thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập.

Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính: kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ và hạch toán

chi phí thuế môn bài đầu năm tài chính.

– Cuối năm:

Kiểm tra việc cân đối số liệu giữa kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp.

Kiểm tra số sư cuối kỳ có hợp lý và khớp với các báo cáo chi tiết.

Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.

Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN.

Lập báo cáo tài chính.

Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của nhà quản lý.

In sổ sách và các chứng từ theo quy định.

2. Quyền hạn.

Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai.

Yêu cầu các kế toán viên cung cấp các báo cáo kịp thời và đầy đủ.

3. Quan hệ.

– Quan hệ nội bộ:

Tất cả nhân viên và phòng ban trong công ty.

Nhận thông tin và thông tin trực tiếp với các kế toán viên.

Nhà quản lý và giám đốc công ty.

– Quan hệ bên ngoài:

Khách hàng

Nhà cung cấp

Ngân hàng

Cục thuế

4. Yêu cầu với kế toán tổng hợp.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp và nắm vững chế độ kế toán.

Tổ chức và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ phân công cụ thể.

Biết phân tích và báo cáo tài chính. Hoàn thành nhiệm vụ và đúng quy định

Thành thạo máy vi tính, thành thạo Word, Excel và các phần mềm kế toán.

Cẩn thận, chịu khó và có trách nhiệm với công việc.

Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực và nghiêm túc trong công việc.

Đam mê công việc, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons