Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Danh sách các đối tượng được miễn, giảm thuế TNCN 2017

Câu hỏi của độc giả Mai Văn Phương : “Tôi có được nghe rằng trong năm 2017 Nhà nước đã ban hành hành danh sách các đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN), vậy danh sách đó gồm những ai sẽ được miễn, giảm thuế TNCN ? ”

ảnh minh họa

Công ty Kế toán Newvision xin được giải đáp câu hỏi của bạn như sau:

Danh sách đối tượng được miễn, giảm thuế TNCN 2017 được cập nhật như dưới đây:

STT

Đối tượng được miễn, giảm thuế TNCN Căn cứ pháp lý

1

Miễn thuế TNCN đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống liên hợp quốc tại Việt Nam.

Thông tư 97/2016/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.

2

Miễn thuế TNCN đối với cá nhân làm việc cho dự án ODA Thông tư liên tịch 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA kèm theo Quyết định 119/2009/QĐ-TTg.

3

Giảm 50% thuế TNCN cho cá nhân làm việc trong Khu kinh tế Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế.

4

Được miễn, giám thuế TNCN theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Điều 9 của Luật thuế TNCN 2007

5

Giảm thuế TNCN cho đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Điều 5 của Luật thuế TNCN 2007
6

Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 96/2016/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons