Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Điều kiện để người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Để có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động cần phải thỏa mãn hai tiêu chí sau đây:

− Phải thuộc đối tượng đang tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

− Đủ các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định pháp luật

anh-minh-hoa-7

                     Điều kiện để người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cụ thể:

1. Đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ tại Điều 43 Luật việc làm 2013 quy định về đối tượng bắt buộc tham gia BHTN như sau:

− Người lao động phải tham gia BHTN khi làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) như sau:

+ HĐLĐ hoặc HĐLV không xác định thời hạn

+ HĐLĐ hoặc HĐLV xác định thời hạn

+ HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 cho đến dưới 12 tháng

Trường hợp mà người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều HĐLĐ quy định tại Khoản 49 này thì người lao động và người sử dụng lao động của HĐLĐ giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHTN.

− Người lao động làm việc theo HĐLĐ hoặc HĐLV không xác định thời hạn, xác định thời hạn và HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 cho đến dưới 12 tháng mà đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia BHTN

2. Điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ tại Điều 49 của Luật việc làm 2013 quy định người lao động đang đóng BHTN sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đầy đủ các điều kiện dưới đây:

− Chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, trừ các trường hợp sau:

+ Người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trái pháp luật

+ Người lao động hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

− Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV đối với trường hợp mà người lao động phải tham gia BHTN làm việc theo HĐLĐ hoặc HĐLV không xác định thời hạn và xác định thời hạn (quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm 2013)

− Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp người lao động phải tham gia BHTN làm việc theo HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng (quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm 2013)

− Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV (quy định tại Khoản 1 Điều 46 của Luật việc làm 2013)

− Sau 15 ngày chưa tìm được việc làm, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau:

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an

+ Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên

+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và cơ sở cai nghiện bắt buộc

+ Bị tạm giam, đang chấp hành các hình phạt tù

+ Ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng

+ Chết

⇒ Như vậy, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons