Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Điều kiện và thủ tục được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in

Để có đủ điều kiện và hoàn tất thủ tục để được cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in thì căn cứ vào: Điều 1 Phần A, Điều 3 Phần B của Thông tư số 37/2010/TT-BTCQuyết định 814/QĐ-BTC, đính chính Thông tư 37/2010/TT-BTC và Công văn số 1980/TCT-TNCN quy định như sau:

shutterstock307439618_mqme

1. Điều kiện để được cấp chứng từ

Doanh nghiệp được sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in để cấp cho các cá nhân bị khấu trừ thuế nếu đáp ứng được đủ các điều kiện sau đây:

– Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật

– Đã đăng ký thuế và đã có mã số thuế

– Có trang thiết bị máy tính và phần mềm bảo vệ

♦ Doanh nghiệp cần có  trang bị hệ thống thiết bị máy tính và phần mềm đảm bảo để phục vụ cho việc in và lập chứng từ khấu trừ thì phải đáp ứng được các điều kiện như sau:

– Đảm bảo in được chứng từ khấu trừ theo mẫu quy định, sau khi in xong chứng từ khấu trừ thì phần mềm phải tự đổ được dữ liệu vào bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu đã ban hành có kèm theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC).

Phần mềm mà dùng để quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân phải được kết nối với phần mềm kế toán của đơn vị để đảm bảo có thể đối chiếu thông tin trả thu nhập với chứng từ, hạch toán trên sổ sách kế toán có liên quan.

– Phần mềm dùng để in chứng từ khấu trừ phải được bảo vệ và chỉ có những người có trách nhiệm, phụ trách mới có quyền truy cập được vào phần mềm để sử dụng, người mà có quyền truy cập vào phần mềm đó phải chịu mọi trách nhiệm trước Pháp luật về những thông tin đã nhập vào và khai thác phần mềm quản lý.

(Theo công văn 1980/TCT-TNCN )

2. Thủ tục để được cấp giấy chứng từ

– Nộp hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị mình. Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

+ Công văn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in (theo mẫu ban hành được đính kèm Thông tư số 37/2010/TT-BTC).

 

Mẫu công văn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in

                                          Mẫu đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in

Tải mẫu đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in: TẠI ĐÂY

+ Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN  tự in theo đúng quy định được hướng dẫn tại Điều 2 của Thông tư 37/2010/TT-BTC.

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN

                                                         Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Tải mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN: TẠI ĐÂY

+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế có sự xác nhận sao y bản chính của tổ chức trả thu nhập

+ Giải pháp kỹ thuật in chứng từ khấu trừ từ máy tính

Trong thời hạn 05 ngày làm việc bắt đầu kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in hợp lệ của tổ chức trả thu nhập thì cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với tình hình thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân của đơn vị, ra thông báo chấp thuận việc đăng ký chứng từ khấu trừ. Trường hợp mà không đủ điều kiện thì phải thông báo nêu rõ lý do vì sao không chấp thuận để tổ chức trả thu nhập biết được.

3. Thông báo lưu hành chứng từ khấu trừ

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận của cơ quan thuế, tổ chức trả thu nhập phải thông báo phát hành chứng từ khấu trừ tại trụ sở làm việc của mình. Thông báo phát hành chứng từ khấu trừ phải nêu rõ về hình thức, kích thước, logo của mẫu chứng từ khấu trừ.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc bắt đầu kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận của cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập phải thông báo phát hành chứng từ khấu trừ tại trụ sở làm việc của mình. Thông báo phát hành chứng từ khấu trừ phải nêu được rõ về hình thức, kích thước, logo của mẫu chứng từ khấu trừ.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons