Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Đơn vị kế toán sẽ được tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán từ năm 2017

Chính phủ ban hành Nghị định 174/2016/NĐ-CP vào ngày 30/12/2016 về việc hướng dẫn Luật kế toán. Chứng từ kế toán được quy định chung như sau:

– Các đơn vị kế toán sẽ được chủ động tự xây dựng và thiết kế biểu mẫu chứng từ nhưng phải có đầy đủ tất cả các nội dung chủ yếu, phù hợp với hoạt động và các yêu cầu quản lý của đơn vị trừ khi có quy định khác.

– Người khiếm thị bị mù hoàn toàn khi ký chứng từ kế toán phải có người sáng mắt được phân công của đơn vị phát sinh chứng từ chứng kiến.

chung-tu-ke-toan

– Đơn vị kế toán sử dụng chứng từ điện tử được sử dụng chữ ký điện tử trong công tác kế toán.

– Các chứng từ kế toán được ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính ở Việt Nam thì các nội dung chủ yếu phải được dịch ra tiếng Việt.

Nghị định 174/2016/NĐ-CP sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế cho Nghị định 128/2004/NĐ-CPNghị  định 129/2004/NĐ-CP .

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons