Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

File excel báo cáo tài chính

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Công ty kế toán Newvision xin chia sẻ file excel báo cáo tài chính của thông tư này, nhằm giúp các kế toán có thể dễ dàng nắm bắt để làm việc một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Mời bạn xem chi tiết và download file excel báo cáo tài chính dưới đây:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons