Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

File Excel tính tiền đóng BHXH áp dụng từ tháng 01/2018

Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án về mức lương tối thiểu vùng áp dụng trong năm 2018 để trình Chính phủ ban hành Nghị định mới (dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018) vào ngày 07/8/2017, nếu phương án mức lương tối thiểu vùng mới này được Chính phủ đồng ý thì số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp(BHTN) đối đa của người lao động sẽ được điều chỉnh tăng theo cho đúng với Khoản 2 Điều 58 của Luật việc làm 2013 (tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng). Như vậy, số tiền đóng BHTN tối đa áp dụng từ ngày 01/01/2018 (dự kiến) với mức cụ thể như sau:

− Vùng I: 796.000 đồng/tháng.

− Vùng II: 706.000 đồng/tháng.

− Vùng III: 618.000 đồng/tháng.

− Vùng IV: 552.000 đồng/tháng.

Download và xem File Excel tính tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN áp dụng từ tháng 01/2018 dưới đây:

Đối với số tiền đóng BHXH, BHYT của người lao động được thực hiện theo quy định hiện hành (Xem chi tiết tại File Excel tính tiền đóng BHXH áp dụng từ 01/7/2017 đối với người lao động )

Theo Thanh Hữu (Thư viện pháp luật)

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons