Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

File Excel tính tiền thưởng Tết 2018

Dưới đầy là File excel tình tiền thưởng Tết Nguyên đán 2018, cụ thể trong này có đề cập đến mộ số nội dung như sau:

– Phần trăm (%) năng suất lao động: Căn cứ vào kết quả đánh giá của Quản lý Phòng/Ban;

-Phần trăm (%) thâm niên để được xét tính thưởng Tết: Dựa vào thời gian làm việc (được tính từ ngày ký hợp đồng chính thức đến ngày 31/12/2017).

– Mức lương hằng tháng để làm cơ sở tính tiền thưởng Tết

-…….và  mộ số khác

file-excel-tinh-tien-thuong-tet-2018

Lưu ý: Đây là File excel mẫu mang giá trị tham khảo và  để đưa ra cách tính tiền thưởng Tết 2018 sao phù hợp cho người lao động thì doanh nghiệp cần dựa vào tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; quy chế thưởng của doanh nghiệp…và căn cứ vào Điều 103 Bộ luật Lao động 2012

Điều 103. Tiền thưởng

1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Bạn đọc xem và Download tại đây:

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons