Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Giải pháp lâu dài để đảm bảo quyền lợi người lao động khi các doanh nghiệp phá sản, giải thể, có chủ bỏ trốn

Việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động (NLĐ) trong các doanh nghiệp phá sản, giải thể, có chủ bỏ trốn thì chính phủ cũng đã có nhiều văn bản nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đó. Tuy nhiên, những quy định này mới chỉ đáp ứng trong một phần quyền lợi tại một thời điểm nhất định, mà chưa được giải quyết một cách triệt để, lâu dài.

anh-minh-hoa

Trong những năm qua thì số nợ của các doanh nghiệp phá sản, giải thể, có chủ bỏ trốn là tương đối lớn lên đến hàng trăm tỉ đồng. Nguyên nhân được xác định như sau:

− Tính tuân thủ pháp luật chưa cao, vẫn có một số doanh nghiệp cố tình không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) hay đóng chậm cho NLĐ, công tác kiểm tra chưa được thường xuyên, sát sao dẫn đến tình trạng có doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền lớn trong thời gian dài

− Mức xử phạt vi phạm pháp luật về BHXH chưa được tương xứng đối với hậu quả của nó gây ra do chậm đóng, trốn đóng

− Công tác thông tin về việc tham gia BHXH đến NLĐ chưa chú tâm, đầy đủ và rõ ràng.

− NLĐ còn thiếu thông tin về việc đóng BHXH của mình hoặc do không dám đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình bỏi áp lực việc làm.

− Hoặc có nhiều doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn trong việc hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến việc  ngừng hoạt động, phá sản, giải thể.

Năm 2009, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/2009 về hỗ trợ đối với NLĐ bị mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy thoái kinh tế. Theo đó:

−  Đối với doanh nghiệp đang nợ BHXH mà còn chủ doanh nghiệp thì Nhà nước sẽ cho doanh nghiệp vay không lãi suất để thanh toán khoản nợ lương, đóng BHXH hoặc trợ cấp mất việc làm.

− Đối với doanh nghiệp nợ BHXH mà chủ doanh nghiệp bỏ trốn, thì UBND tỉnh, thành phố sẽ ứng ngân sách của địa phương để trả cho NLĐ có trong danh sách trả lương của doanh nghiệp khoản tiền lương mà doanh nghiệp đang còn nợ NLĐ.

− Ngày 24/09/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 1490/TTg-KGVX về việc hỗ trợ NLĐ bị mất việc làm và không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với những doanh nghiệp không tìm thấy chủ doanh nghiệp thì:

+ UBND các tỉnh, thành phố rà soát và ứng ngân sách địa phương trả cho NLĐ có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp khoản tiền lương mà doanh nghiệp còn nợ NLĐ.

+ Nguồn tạm ứng từ ngân sách địa phương này được hoàn trả từ nguồn thu khi thực hiện việc xử lý tài sản của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Nếu nguồn xử lý tài sản không đủ để hoàn trả thì phải báo cáo cho Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng xem xét và quyết định.

anh-minh-hoa

⇒ Như vậy: tại Quyết định số 30/2009Văn bản số 1490/TTg-KGVX đã tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, từ đó quyền lợi của NLĐ từ BHXH cũng được đảm bảo. Và theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về việc truy thu, truy đóng BHXH cũng góp phần nào giải quyết được quyền lợi cho NLĐ trong các doanh nghiệp vẫn đang hoạt động còn nợ đóng BHXH. Nhưng vẫn chưa có quy định về việc xử lý quyền lợi đối với NLĐ trong các doanh nghiệp đã phá sản, giải thể, ngừng hoạt động mà vẫn đang nợ BHXH.

− Trên thực tế, khi giải quyết quyền lợi cho NLĐ tại các doanh nghiệp đã phá sản, giải thể, ngừng hoạt động mà vẫn đang nợ BHXH thì cơ quan BHXH chỉ xác nhận thời gian đóng trên sổ BHXH đến thời điểm doanh nghiệp đã đóng đủ BHXH và sau khi thu hồi được khoản nợ từ việc thanh lý tài sản mới sẽ xác nhận bổ sung. Khi doanh nghiệp phá sản, khoản nợ BHXH không được ưu tiên thanh toán, nên không thu hồi được hoặc có thu hồi được nhưng cũng rất ít, vì vậy NLĐ sẽ không được ghi nhận thời gian đóng BHXH đúng với trên thực tếnên gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của NLĐ.

− Căn cứ trước thực trạng trên thì Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội đã trình Chính phủ các phương án giải quyết quyền lợi cho NLĐ tại các doanh nghiệp bị phá sản, giải thể, ngừng hoạt động và có chủ bỏ trốn, cụ thể trong đó có phương án ghi nhận thời gian mà NLĐ làm việc tại các doanh nghiệp đã giải thể, phá sản mà doanh nghiệp vẫn nợ tiền đóng BHXH là thời gian đóng BHXH để làm cơ sở để giải quyết chế độ BHXH hoặc chốt sổ BHXH để NLĐ chuyển đơn vị khác. Khi việc thanh lý tài sản được ưu tiên đóng BHXH, nếu không đủ thì được đảm bảo bằng khoản tiền lãi mà người sử dụng lao động phải nộp khi nợ đóng BHXH.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons