Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Giảm 50% mức đóng BHTN cho doanh nghiệp thời gian tới

Tại Dự thảo Nghị quyết đã đề cập đến nội dung quan trọng về viêc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với người sử dụng lao động được quy định tại Điều 57 của Luật Việc làm 2013 từ 1% xuống còn 0,5% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN (Thời gian để áp dụng nội dung này bắt đầu kể từ ngày đầu tiên của tháng kế tiếp của ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành cho đến hết năm 2019).

anh minh hoa

Đồng thời Dự thảo Nghị quyết này thì phía Quốc hội chỉ thị cho Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ trọng yếu như sau:

– Tổ chức phải tuyên truyền, phổ biến chính sách BHTN và việc điều chỉnh về mức đóng BHTN.

– Bảo đảm người lao động sẽ  được hưởng đầy đủ các chế độ về BHTN.

– Công khai, minh bạch thông tin về việc đóng và hưởng BHTN cho người lao động, người sử dụng lao động.

– Tăng cường việc thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm về BHXH.

– Tổng kết đánh giá thực tiễn thực hiện điều chỉnh mức đóng BHTN đối với người sử dụng lao động và nghiên cứu, đề xuất mức đóng BHTN từ năm 2020 trở đi.

– Nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định mức chi phí quản lý BHTN sau khi điều chỉnh để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác quản lý BHTN.

Xem chi tiết và download dự thảo Nghị quyết và Tờ trình xây dựng Nghị quyết dưới đây:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons