Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Giáo trình hướng dẫn làm kế toán excel

Công ty dịch vụ kế toán Newvision xin chia sẻ tới các bạn Giáo trình hướng dẫn làm kế toán excel. Giáo trình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế file excel làm kế toán và cách dùng các làm để lấy dữ liệu và lên báo cáo rất chi tiết.

excel-ke-toan2

Link dowload : http://www.mediafire.com/file/5szkwt4anj1nzzr/Su+dung+Excel+lam+ke+toan.pdf

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons