Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hệ thống file Excel giải trình số liệu cho công việc quyết toán Thuế 2016

Năm 2016 là năm bắt đầu đánh dấu sự hợp tác giữa cơ quan Thuế và BHXH, mà khời đầu là là công văn số 768/TCT-TNCN – V/v thực hiện triển khai Quy chế liên kết hợp tác giữa 2 cơ quan.

phuong3

Theo công văn :

  • Sau khi cơ quan Thuế lên kế hoạch thanh tra sẽ cung cấp danh sách các công ty cho BHXH: Căn cứ kế hoạch kiểm tra, thanh tra trong năm đã được duyệt trong vòng 10 ngày cung cấp danh sách tổ chức trả thu nhập phải thanh tra, kiểm tra cho cơ quan BHXH Việt Nam.
  • Khi tiến hành thanh tra,cơ quan Thuếsẽ tiến hành thanh tra cả mảng BHXH sau đó báo lại cho họ: Đưa nội dung trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập là một chỉ tiêu trong nội dung kiểm tra, thanh tra thuế. Cung cấp cho cơ quan BHXH Việt Nam tình hình trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế thực hiện.

Vì vậy, khi làm việc các bạn nhớ để ý kỹ phần danh mục hồ sơ cơ quan Thuế yêu cầu cung cấp thêm có phần đối chiều BHXH. Các bạn tham khảo các mẫu biểu trong file đính kèm để chuẩn bị nhé.

Hồ sơ yêu cầu gồm :

  1. Đối chiếu tình trạng nộp thuế đến thời điểm hiện tại.
  2. Chi tiết doanh thu bán hàng.
  3. Chi tiết mua hàng.
  4. Hồ sơ kiểm tra đối chiếu tiền lương và bảo hiểm xã hội.
  5. Hồ sơ khấu hao TSCĐ.
  6. Hồ sơ chi phí phân bổ trong kỳ.
  7. Hồ sơ chi phí theo khoản mục phí của 641/64.

Link dowload tổng hợp : 

Nguồn : excelketoan

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons